Na 12. CzechTek půjčila prostor armáda

9. prosinec 2011

Dvanáctý ročník freefestivalu CzechTek už klepe na dveře. Poprvé přízvnivci DIY kultury dopředu veřejnosti oznámili, kde se hodlají týden bavit po svém. Asociace českých soundsystémů se domluvila s armádou na zapůjčení prostoru v Doupovských horách.POSLECHNĚTE SI: 12. CzechTek se blíží

"Jsme subkultura založená především na osobní svobodě jednotlivce a respektu k ostatním. Toto však požadujeme i po státních orgánech. Neděláme hudbu pro peníze, hudba nás neživí, je to prostředek naší seberealizace, a proto je CzechTek už léta nejúspěšnějším českým festivalem vůbec. Proto je místem, kde vzniká občanská společnost," nechali se takzvaní technaři před časem slyšet na Internetu
Letos se žádného policejního neobávají, jediné, co by jim mohlo zkomplikovat život jsou tvrdé policejní kontroly.

00422517.jpeg

HISTORIE (zdroj: Nyx.cz)

1994 - Hostomice - 200 účastníků - 5 dní
Pozemek řádně pronajatý, zájem médií omezen na článek v lokálním tisku, bez policejní účasti.

1995 - Hostomice - 400 účastníků - 5 dní
Pozemek řádně pronajatý, zájem médií minimální, bez policejní účasti.

1996 - Hostomice - 6.000 účastníků - 6 dní
Pozemek řádně pronajatý, zájem médií minimální, bez policejní účasti.

1997 - Stará Huť - 6.000 účastníků - 7 dní
Pozemek řádně pronajatý, malý zájem médií, téměř bez policejní účasti.

1998 - Stará Huť - 6.000 účastníků - 7 dní
Pozemek řádně pronajatý, stoupající zájem médií, zpravodajství převážně pozitivního charakteru, policejní účast pasivní, omezená na monitorování situace a dohled nad veřejným pořádkem v Huti a v blízké Dobříši.

1999 - Letiště Hradčany - 12.000 účastníků - 8 dní
Pozemek, patřící tou dobou vojenským lesům, r.o. Privum, obci Ralsko a leasingové společnosti, byl dočasně "obsazen" za tichého souhlasu zástupců českolipského kraje a krajského velitelství PČR, na základě ústní "gentlemanské" dohody. Během celého konání akce probíhala bezproblémová komunikace mezi organizátory a policií, avšak v médiích nebylo o tom záměrně nic zveřejněno. Mediální ohlas spíše neutrální až pozitivní.

2000 - Lipnice - 6.000 účastníků - 4 dny
Pozemek soukromé zemědělské společnosti, obsazen bez souhlasu majitele. Ačkoliv se jednalo o soukromé vlastnictví, policie nezasáhla. Zpravodajství o akci pochopitelně hlavně negativní.

2001 - Ralsko - 6.000 účastníků - 3 dny
Obecní pozemek v lesích, tudíž veřejné prostranství, policie se snažila akci zabránit již při nájezdu prvních účastníků, později v průběhu akce policie umístila na příjezdové cesty dopravní značky "zákaz vjezdu", na základě čehož zbojnicky kasírovala od každého odjíždějícího vozidla pokutu v min. výši 500,- Kč, rovněž "zatarasila" další příjezdové cesty pokácením zdravých stromů. Policie akci na žádost starosty (bez jakéhokoliv právního opodstatnění) ukončila v neděli odpoledne a v pondělí ráno vyháněla, byť nenásilně, poslední účastníky, kteří se věnovaly úklidu louky. Média reagovala celou pestrou a širokou škálou názorů.

2002 - Andělka - 10.000 účastníků - 7 dní
Pozemek řádně pronajat, starostka obce s konáním akce souhlasila, starala se o obyvatele např. zakoupením špuntů do uší, obecní hasičskou zbrojnici obec dočasně proměnila na obchod se smíšeným zbožím, čímž obec dokonce na akci "vydělala". Policie byla sice v pohotovosti na místě, neměla však jediný důvod zasahovat. Na základě domluvy se starostkou byla po dobu jednoho odpoledne dokonce celoplošně snížena akustická hladina zvuku technivalu, aby na návsi u kostela mohlo nerušeně proběhnout křesťanské setkání. Starostka obce od té doby opakovaně veřejně propagovala své pozitivní zkušenosti s "mladými tancujícími lidmi". Média na akci reagovaly (s výjimkou TV Nova) převážně pozitivně.

2003 - Letkov u Kopidlna - 35.000 účastníků - 11 dní
Pozemek byl řádně pronajat, přesto však byla paní starostka obce Kopidlno již od začátku proti konání akce. Policie akci monitorovala, řídila dopravu na veřejných komunikacích, a z důvodu přílivu nečekaného množství účastníků dokonce "zabírala" okolní obecní pozemky které pak byly využity jako parkoviště. Dle našeho názoru přijelo tolik lidí právě díky přehnané a nafouklé medializaci.

2004 - Boněnov - 15.000 účastníků - 5 dní
Pozemek obsazen, nejasné majetkoprávní poměry, policie jednala na základě trestního oznámení od nájemce pozemku. Při následném vyšetřování údajného vzniku škody na pozemku bylo však zjištěno, že správce konkursní podstaty pozemek do konkursní podstaty nezahrnul na základě platných zákonů, zejména zákonu o konkursu a vyrovnání a tudíž, že ani smlouva uzavřená mezi správcem konkursní podstaty a nájemcem zřejmě nemá právní moc. Soudní řízení však ještě není dosud ukončeno. Policie neúspěšně zasáhla proti akci až v pondělí v podvečer a i přes snahu ze strany účastníků dohodnout se na ukončení akce, policie obdržela posily a akci v úterý v poledne ukončila. Zásah proběhl dle našeho názoru nepřiměřeně, brutálně a hlavně zbytečně, protože tou dobou již zbývalo na pozemku asi jen 3000 lidí, kteří se snažili louku uvést do původního stavu, v čemž jim policie zabránila. Následující víkend se na louku vrátila zhruba stovka dobrovolníků, kteří louku nakonec i přes značné problémy s policií uklidily. Ve spojitosti s akcí policie následně zatkla jednoho z účastníků, obvinila ho z poškozování cizí věci a ze způsobení škody velkého rozsahu. Rozhodnutím okresního soudu v Tachově na něj byla neoprávněně uvalena vazba a 15 dní pobyl ve věznici na Borech. Rozhodnutím krajského soudu v Plzni byl z vazby propuštěn. Rok poté bylo zahájeno soudní řízení, které trvá dosud.

2005 - Mlýnec - 5.000 účastníků - 1.100 policistů - 1 den
Majitel louky vydal písemný souhlas s konáním akce na jeho pozemku. PČR však na tuto variantu nebyla připravena, a již před začátkem akce se snažila patrně dle již předem připraveného scénáře akci plně zabránit, a to za použití protiprávních metod, jakými byly například cílená dezinformace veřejnosti, blokací veřejně přístupných příjezdových cest, mnohahodinovou blokádou frekventované dálnice, šířením falešných zpráv typu "majitel smlouvu odvolal" apod.. Akci poté nevybíravým a bezprecedentním způsobem v sobotu rozpustila vytlačováním účastníků z pronajatého pozemku, za použití vodních děl, slzného plynu a nepřiměřených donucovacích prostředků často ústících v přehnanou policejní brutalitu proti neozbrojeným pokojným lidem. Jen nepatrná část takovýchto zákroků byla zveřejněna a i přes značné množství předložených důkazů v podobě videozáznamů, nebyl ani jeden z policistů potrestán. Akce PČR stála daňového poplatníka cca 33.000 000Kč.

autor: zuf
Spustit audio