Obraz ráje na zemi. Náboženská minulost i současnost Krymu

6. únor 2023

O Krymském poloostrově toho bylo v poslední době řečeno mnohé. V Hergot!u se s historikem a teologem Filipem Outratou podíváme na náboženskou minulost i současnost tohoto starobylého území, která úzce souvisela s měnící se politickou situaci.

Hlavním rysem dějin a kultury poloostrova je podle Outraty bytostná pluralita etnik a náboženských a kulturních okruhů. Právě tato pestrost a příhodné přírodní podmínky vynesly Krymu přirovnání k obrazu „rajského území“.

Filip Outrata

Základní složky Krymu podle historika jsou: antická, muslimská a pravoslavné křesťanství. Antický odkaz je dnes patrný například v názvech měst či v dochovaných památkách. Podobně to je s vlivem islámu, který však žije dál v náboženských praktikách především krymských Tatarů. Nejrozšířenějším duchovním směrem je pravoslaví vyznávané etnickými Rusy a Ukrajinci.

Poslechněte si nový Hergot!

Spustit audio