Pravidla soutěží – Radio Wave

23. červen 2016

Než se pustíte do soutěžení s Českým rozhlasem, seznamte se prosím s pravidly.

1) Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2) Soutěže jsou vědomostní, dovednostní či kreativní (viz přesná specifikace níže podle typu pořadu). Jsou vysílány v průběhu celého týdne (viz přesná specifikace níže podle typu pořadu), pokud není zvláštní důvod k programové změně. Volba tematických okruhů odpovídá aktuálnímu hudebnímu a zpravodajskému vysílání ČRo Radia Wave.

3) Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen soutěže. Účastní se posluchači, kteří po výzvě moderátora zatelefonují odpověď na číslo 221 552 333.

4) V případě, že se v daném pořadu soutěží přes telefon informace najdete v níže uvedené přesné specifikaci pro pravidla soutěžení v daném pořadu. Pokud pořad nemá přesně specifikovaná pravidla (viz níže), platí uvedená pravidla v plném rozsahu.

5) V případě vědomostní soutěže se vítězem stává první posluchač, který správně zodpoví danou otázku. V případě kreativní soutěže vyhrává posluchač, kterého práci vyhodnotí porota jako nejoriginálnější a nejkrásnější.

6) Vítěz soutěže po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii ČRo Radia Wave svou adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo. V případě zasílání kreativních prací na email, bude vítěz informován zpětnou zprávou na uvedený email.

7) Každý posluchač se může zúčastnit soutěže v daném pořadu jen jedenkrát v každém kalendářním měsíci. Soutěže se nemůže zúčastnit posluchač v případě, že telefonuje z telefonního čísla, ze kterého se soutěže ve stejném kalendářním měsíci již zúčastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěžního kola, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži.

8) Pokud dojde k vyřazení posluchače chybou ČRo Radia Wave, posluchač obdrží vyhlášenou cenu. Výherce cenu neobdrží pokud zavěsí a nenechá na sebe kontakt.

9) Soutěž může být přerušena, pokud ČRo Radio Wave musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. V případě přerušení soutěže posluchač nemá automaticky právo na výhru.

10) Ceny budou vítězi předány osobně v budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2) nebo odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

11) Soutěž je určena posluchačům ČRo Radia Wave. Nesmí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

12) ČRo Radio Wave si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

13) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla.Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každýúčastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově obrazové, záznamy výherců za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že ČRo bude uchovávat osobní údaje účastníka, které mu účastník sám poskytne, a to v rozsahu a po dobu nutnou ke kontaktováníúčastníků soutěží z důvodů předání výher.

14) Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři ředitele ČRo Radia Wave.

On Air: Soutěž je vysílána každé pondělí až pátek pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen. Probíhá dvakrát za pořad. Soutěž je vyhlášena v 9:40 a 12:40 (termín se může posunout) a je vědomostní. Účastní se posluchači, kteří po výzvě moderátora zatelefonují odpověď na číslo 221 552 333. Vítězem se stává první volající, který správně zodpoví danou otázku.

Casablanca: Soutěž je vědomostní. Je vysílána nepravidelně v neděli mezi 12. a 13. hodinou, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen. Probíhá jednou nebo dvakrát za pořad. Účastní se posluchači, kteří po výzvě moderátora zatelefonují na na číslo 221 552 333. Vítězem se stává první účastník, který správně zodpoví danou otázku.
Dlouhodobé soutěže: Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen. Soutěž je vědomostní. Soutěž je nepravidelná. Účastní se posluchači, kteří zašlou správnou odpověď na mail: casablanca@rozhlas.cz Vítězem se stává první účastník, který správně zodpoví danou otázku.

autor: ČRo Radio Wave
Spustit audio