„Precyklace znamená nejlepší způsob, jak nakládat s odpadem: žádný nevytvářet,“ říká propagátor precyklace

16. březen 2018

Zakladatel firmy, která vyvíjí systém distribuce a prodeje nebaleného zboží, Petr Báča u nás ve studiu vysvětlil, že kromě recyklace odpadu existuje i precyklace. O co se jedná? Jednoduše řečeno o to, abychom vytvářeli minimální nebo žádný odpad. Tedy o prevenci vzniku odpadu.

Podle Petra Báči jsme si zvykli na to, že recyklace je naše jediné řešení problému s odpady. Lepší by podle něj bylo předcházet vzniku velkého množství odpadu. Jak by to mělo vypadat v praxi? Když zvolíme jako modelový příklad cereálie, tak by jejich cesta k zákazníkovi začala u výrobce, který by je místo do sáčků nebo krabiček zabalil do vratné přepravní kapsle – nádoby, která mu obsah zhruba čtrnáct litrů a je napojená na sofistikovaný software. Díky němu obchodníci, ale také přepravci ví, co v kapslích je, jaká je trvanlivost, odkud zboží je atd.

Petr Báča

Obchodník kapsli vyprázdní (například převezme cereálie) a nádobu vrací zpátky výrobci, který ji následně může zpátky naplnit. Zákazník by si pak mohl produkt (třeba zase ony zmiňované cereálie) koupit přes aplikaci nebo přímo v kamenném obchodě. Díky tomu, že produkt by nebyl zabalený v krabičce ani sáčku, člověk by si mohl sám navolit, jak velké množství ho chce. V optimálním případě by obchodník produkt lidem zabalil do vratného obalu, a tím by znovu klesalo množství vznikajících odpadů.

Jak by si Petr Báča představoval ideální budoucí situaci v oblasti nakládání s odpadem? Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio