Rodina je systém, který chce být v rovnováze. Metoda rodinných konstelací ji pomáhá hledat

10. leden 2023

Metodu rodinných konstelací v Balancu představuje Martina Malinová, umělkyně, která zkoumá terapeutický potenciál umění a věnuje se sociální práci nebo psaní poezie. Rodinné konstelace jsou formou terapie, která pracuje se systémem vztahů v rodině, kde má mít každý své místo. Metoda se používá k napravení nefunkčních vztahů i jiných problémů.

„Konstelace mohou pomoci pochopit fungování rodinného systému.“ Takové pochopení poté může vést k vnitřní změně a spokojenějším vztahům. Na konstelacích se sejde skupina lidí a je vybrán jeden z nich, který svou konstelaci bude vytvářet, určí si záměr. Postupně umístí do prostoru ostatní účastníky. Ti mohou představovat členy jeho rodiny, partnery nebo i třeba sousedy, se kterými má spory. Někteří třeba také reprezentují i určité části vnitřního světa – třeba duši, strach a tak podobně. Celý proces je veden průvodcem nebo průvodkyní, metoda se učí ve výcviku.

Čtěte také

„Vytvoří se obraz systému, průvodce s ním dál pracuje. Hledá, co by se mohlo změnit. Zkoumají se emoce účastníků, impulsy k pohybu a konstelace se pod vedením průvodce začne měnit. Lidé mění místa, popisují, co cítí, k čemu je aktuální prožitky vedou. Výsledkem je konstelace nová  stav systému, který je pro účastníka lepší, zdravější. Tím může dojít k pochopení vlastních emocí, důvodů a motivů chování druhých. V rodinných systémech se předává mnoho motivů, včetně starých zranění a traumat. I když se snažíme rozvíjet a poznávat sami sebe, jsme vždy součástí nějakého systému vztahů a jeho historie, která nás ovlivňuje.

Nemysleme si, že jedna konstelace za nás udělá doživotní změnu. Přestože dojde k uvolnění emoce, pochopení, nejde o magii, která funguje na dálku. Protivný tatínek bude pořád protivný, ale třeba na to budeme reagovat jinak, protože ho lépe chápeme. Důležité je zážitek integrovat, zařadit nové poznatky a lepší vzorce chování, prožívání a myšlení do svého života. Metoda na hraně terapie a ezoteriky je často používá jako doplněk klasické psychoterapie.

Poslechněte si celý rozhovor o rodinných konstelacích.

autor: Petr Bouška
Spustit audio

Související