Rozvinuté země mají velký problém s pay gapem. Je čas pohlížet na vyspělost jinak, říká socioložka

23. leden 2023

Socioložka Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR se podílela na mezinárodní studii, která zkoumala problémy s platovými nerovnostmi mezi muži a ženami, tedy takzvaným gender pay gapem v patnácti zemích světa. Mezi nimi byly třeba Spojené státy americké, Jižní Korea, Japonsko nebo státy severní Evropy, Česko a Maďarsko. Které státy trápí největší rozdíly v odměňování mužů a žen? A co za tímto problémem stojí?

„V některých zemích je větším problémem odměňování mužů a žen, v některých zase podhodnocení feminizovaných sektorů jako je péče nebo vzdělávání,“ vysvětluje na úvod Křížková, z jakých úhlů se lze na gender pay gap dívat.

Socioložka Alena Křížková

Podle ní je ale zajímavé, že státy, o kterých máme tendenci mluvit jako o vyspělých mají s platovou nerovností často velký problém: „Česko se v našem srovnání dostalo určitě do horší poloviny, přesto nám ještě horší výsledky vyšly třeba u zemí jako Spojené státy americké, Jižní Korea nebo Japonsko, které považujeme za vyspělé. Možná mají výkonnou ekonomiku nebo rozvinuté technologie, není to ale záruka toho, že nabízí dostupnou péči o děti a rovné šance pro ženy a muže. Možná je čas pohlížet na vyspělost právě i podle hodnoty péče ve společnosti,“ vysvětluje Křížková.

Dodává, že tradičně dobře si stojí severské země jako Švédsko nebo Dánsko. „Ve Skandinávii se na péči o děti navíc nekouká vůbec jako na nějakou službu ženám, aby se mohly vrátit na trh práce. Bere se jako právo dítěte, to pak hodně mění celou situaci a motivuje to k tomu zapojovat do péče o rodinu ženy i muže.“ Nejen Skandinávie ale vykazuje dobré výsledky. „Překvapivě dobře si vede i Slovinsko, protože dokázalo svou rozvinutou rodinnou politiku z minulého století adaptovat na evropské požadavky,“ dodává Alena Křížková.

Jakými způsoby se po celém světě přistupuje k rodinné politice? Poslechněte si celý příspěvek.

Spustit audio