Rudolf Steiner odmítal bezcílné tlachání na duchovní témata, říká religionista Jan Sušer

26. září 2021

V oblasti spirituality patří Rudolf Steiner bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem 20. století. Vytvořil specifický duchovní směr antroposofie a jeho pojetí člověka a kosmu zasáhlo celou řadu oblastí lidské činnosti – včetně školství, medicíny nebo zemědělství. Například waldorfské školy, které se dnes těší popularitě po celém světě, vychází právě ze Steinerovy duchovní filozofie.

Steinerovo učení je v mnoha ohledech blízké i řadě proudů současné alternativní spirituality neboli ezoteriky. Religionista Jan Sušer, který se dílem Rudolfa Steinera zabývá, ale upozorňuje i na to, čím se Steiner od velké části tohoto duchovního světa zásadně liší: je to jednak jeho důraz na rozum a racionální myšlení jako vůbec nejdůležitější schopnosti člověka a jednak – s tím jistě související – velká systematičnost, metodičnost a uspořádanost jeho učení. Steinerův vliv je v současné ezoterice podle Sušera zřetelný všude tam, kde hraje důležitou roli právě uspořádaný systém.

Pro Rudolfa Steinera bylo důležité, aby nezůstalo jen u duchovního rozjímání. Odmítal podle Sušera bezcílné tlachání na duchovní témata a spiritualita pro něj byla něčím, co má být především uváděno do praxe a aplikováno v konkrétních situacích našeho světa. I proto nakonec Steiner ovlivnil tolik praktických oborů – bez toho by mu možná ani jeho vlastní duchovní systém nedával smysl.

Zajímá vás víc? Jak Steiner spojil reinkarnaci se spasitelskou milostí Ježíše Krista? Čím si získal přízeň svých současníků včetně básníka Christiana Morgensterna? A jaký je rozdíl mezi teosofií a antroposofií? Pusťte si celý pořad!

 

autoři: Jan Škrob , Petr Wagner
Spustit audio