ШЩЦ: Kyjevský hudební kolektiv táhne kulturu z klubů do nevyužitých budov

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bohdan Konakov je ukrajinský hudebník, promotér a kulturní aktivista

Bohdan Konakov je ukrajinský hudebník, promotér a kulturní aktivista. Jeho aktivity však přesahují čistě hudební kontext. Zajímá ho nejen organizace parties, ale i urbanismus a veřejný prostor, tedy třeba výsadba stromů nebo záchrana historické architektury. Spolupracoval se známým kyjevským promotérským kolektivem Cxema a momentálně má vlastní seskupení ШЩЦ.

S Bohdanem jsem se setkala v listopadu minulého roku v centru Kyjeva. Mluvili jsme nejen o jeho projektech, ale také o obrození občanské společnosti po ukrajinské revoluci v roce 2014. „ШЩЦ je komunita různých místních umělců, hudebníků, designérů a filmařů. Všichni se známe a teď z toho vyrůstá něco většího. Začali jsme pořádáním akcí, protože jsme chtěli představit svou hudbu a umění publiku. Příští rok chceme založit label, ale ne v tradičním smyslu slova, spíš jako platformu,“ popisuje mi aktivity svého kolektivu.

V době našeho rozhovoru právě chystali větší akci, na které měli zahrát Kablam a Lolina. Jejich hudební záběr je ale široký. „Co se týče hudební dramaturgie, snažíme se zkombinovat různé vlivy: třeba musique concrète s technem nebo elektroakustickou hudbu se symfonickým orchestrem a post-grimem,“ přibližuje Bohdan tematický rozsah.

Jejich motto Do It Yourself není pouze prázdnou frází – je totiž základem veškerých aktivit. V budoucnu by chtěli akce pořádat mimo klasické klubové prostory, což ale v místním kontextu není jednoduché. „Na Ukrajině je problém se starými budovami. Kvůli korupci se tyto budovy nerekonstruují a oligarchům to vyhovuje, protože si na jejich místě můžou postavit supermarkety. Naším cílem je tyto budovy chránit. Děláme kulturu, a tady na Ukrajině je teď kultura opravdu bez peněz. Od vlády nedostáváme žádnou podporu. Hlavní filozofií je pohled do budoucnosti,“ dodává Bohdan Konakov. 

Poslechněte si celý rozhovor, přibližující zajímavou část současné ukrajinské nezávislé scény!

ENGLISH VERSION

Bohdan Konakov is a musician, promoter, cultural activist. His numerous activities surpass music though, he is interested in urbanism and public space – not only in terms of organising events, but also planting trees or saving historical architecture. He used to cooperate with the renowned Kiev collective Cxema, currently he has his own project ШЩЦ. We met in Kiev's city centre one late November evening and talked not only about his various endeavours, but also about the awakening of civil society in the wake of the Ukrainian Revolution of 2014. “It's a community of different local artists, musicians, designers, filmmakers. We are friends and now it's growing into something bigger. We started with parties to present our music and art to people. Next year, we are planning a record label not in strictly music terms, but rather as a platform.”

At the time of our meeting, they had been working on a larger event with Kablam and Lolina. Their music span is wide. “We try to combine everything, for example, music concréte with techno, or electroacoustic music with a symphonic orchestra and post-grime.” In the future, they would like to organise events outside of traditional club spaces, which has its obstacles. “In Ukraine, there is a problem with old buildings. Because of corruption, some buildings remained in their original state, without restoration or repair. Oligarchs want to ruin them and build supermarkets instead. I think the goal is to use these buildings to protect them.” Their DIY ethos is not an empty statement, but the basis of all of their activities.  “We make culture, and Ukrainian culture is really poor now. We have no help from the government. The main philosophy is to look to the future,” says Bohdan Konakov.

Link: soundcloud.com/ssshhhtttsss