Synthpopový comeback polského projektu Enchanted Hunters je zjevením sofistikovaného popu

6. únor 2020

Polský hudební projekt Enchanted Hunters tvoří hudebnice Magdalena Gajdzica a Małgorzata Penkalla. Jejich debutové album Peoria, kombinující freak folk se současnou klasickou hudbou a písničkářstvím, vyšlo v roce 2012. Po sedmi letech se dvojice vrací s novou nahrávkou Dwunasty dom, která vyšla na polském vydavatelství Latarnia.

Za sedm let od vydání svého debutu si Enchanted Hunters prošli vývojem, ve kterém opustili folkové písničkářství a akustiku a začali skládat za pomoci elektroniky, kláves a synťáků. Sofistikovaná křehkost jejich někdejší tvorby (obě hudebnice jsou klasicky vzdělané a jejich debutové album mastroval Nils Frahm) se na albu Dwunasty dom změnila na 80. léta evokující synthpop obohacený o akustické nástroje a kosmické plochy analogových synťáků.

Název alba je odkaz na astrologii. Na debutové Peorii pracovali Enchanted Hunters s hlasem jako s hudebním nástrojem, kde šlo spíš o zvukomalebnost vokálů než slova. Na albu Dwunasty dom ustoupil hlas jako nástroj do pozadí a na povrch se dostávají texty a osobní témata, která souvisí s tzv. dvanáctým domem zvěrokruhu.

Dwunasty dom vyšel na vydavatelství Latarnia Records. Stále vlivnějšímu polskému labelu, který se orientuje převážně na alternativní hip hop, se za poslední roky podařilo vydat několik vynikajících desek s přesahy do elektroniky nebo alternativního popu.

Vrcholy alba Dwunasty dom jsou chytlavé singly Fraktale nebo Plan działania, které by se zvukově daly přirovnat k debutovému albu projektu Twin Shadow. Druhá půlka desky je víc elektronická. Pulzující rytmika songu Przyjaciel by jako instrumentálka pohodlně zapadla do výběrovky hnutí Polish Juke. Song Burza, který začíná folkovými zpěvy nad astrálními synťákovými atmosférami, vygraduje do trochu podlézavého deep housu, nad kterým zní rozostřené vokály jako od Grimes.

Dwunasty dom je výjimečný počin, který vyčnívá vysoko nad lokální kontext. Bude zajímavé zjistit, zda se Enchanted Hunters podaří najít svůj vlastní jazyk, který nebude snadno zařaditelný do synthpopového ani jiného žánru či comebacku.

Kapela Enchanted Hunters opustila svou původní akustickou tvorbu a dostala se ke klávesám a vintage analogovým syntezátorům. Na svém druhém albu se nechala inspirovat astrologií a synthpopem. Poslechněte si celý rozhovor!

The synthpop comeback of the Polish duo Enchanted Hunters is a revelation of sophisticated pop

The Polish music project Enchanted Hunters is a moniker of musicians Magdalena Gajdzic and Małgorzata Penkalla. Their debut album Peoria, which combined freak-folk with contemporary classical music and songwriting, was released in 2012. After seven years, they revealed a new recording called Dwunasty dom, which was released by the Polish Latarnia Records.

During the seven years after the release of their debut, Enchanted Hunters underwent a development in which they left folk songwriting and acoustic instruments and began to compose with the help of electronics, keyboards and synthesizers. The sophisticated fragility of their former work (both musicians are classically trained and their debut album was mastered by Nils Frahm) turned into a vision of synthpop that evokes the 80‘s enriched with acoustic instruments and cosmic analogue synths.

The title of the album is a reference to astrology. On their debut Peoria, Enchanted Hunters used the voice more as a musical instrument, rather than a vessel conveying meaning. On their new record, lyrics about personal themes related to the so-called 12th House of the Horoscope come to the foreground.

Dwunasty dom has been published by Latarnia Records. The increasingly influential Polish label, which is predominantly focused on alternative hip-hop, has been able to release several excellent albums over the past few years, with overlaps into electronics or alternative pop.

The highlights of Dwunasty dom are catchy singles like Fraktale, or Plan Dzialania, whose sound could be compared to the early sound of the likes of Twin Shadow. The second half of the record is more electronic. The pulsating instrumental of Przyjaciel would fit comfortably into a compilation of Polish Juke, while the song Burza, which begins with folk-like vocals over astral synth atmospheres, expands into a slightly cheesy deephouse over which Enchanted Hunters channel blurry Grimes-like vocals. Dwunásty House is an extraordinary feat nevertheless, one that stands high above the local context. It will be interesting to see whether the project will find its own idiosyncratic language, which will not be easily classified into synthpop, or any other genre or comeback.

autor: Peter Gonda
Spustit audio