Docusoap je xanaxový pop. Album dua Coals čerpá ze skandinávského popu i vaporwave

5. březen 2020

Polské elektronické duo Coals je prý nazvané podle uhlí, které se těží v oblasti Slezska, odkud skupina pochází. Dvojice tvořená producentem Łukaszem Rozmysłowskim a zpěvačkou Katarzynou Kowalczykovou právě vydává své druhé album Docusoap.

Coals jsou kapela zrozená na internetu, kde se Łukasz a Katarzyna setkali, když jim bylo 18 a 19 let. Na jejich prvním albu Tamagotchi, které vyšlo v roce 2017, najdeme prvky dream popu, elektroniky a post witch housu. Jejich poslední EP Klan, vydané loni, je pokusem rozšířit zvuk projektu o rapové kolaborace s polským trapovým wunderkindem Schafterem nebo veteránem alternativního rapu Piernikowskim.

Coals jsou děti internetu, což je vidět na jejich postinternetové copy & paste estetice, která sampluje vlivy od Sigur Rós a skandinávského popu až po witch house, odkazující na hauntologii, rave nebo vaporwave. Protože Łukasz žije v Těšíně a Katarzyna v Krakowě, nové album tvořili přes internet.

Coals vydávají album Docusoap u PIAS, belgického labelu vydávajícího vše od Public Enemy přes Jurassic 5 až po Soap&Skin. Větší vydavatelství znamená víc peněz, zároveň se ale zdá, že by skupině pomohlo vydávat pod křídly labelu, který by se kromě globálního PR postaral i o ukotvenější identitu projektu, třeba přes konfrontaci s nějakou hudebně vyhraněnou scénou.

Highlighty alba Docusoap jsou vynikající singly Sleepwalker nebo Pearls, případně chytlavá dreampopová balada Ufo, znějící jako letargický mutant Lany del Rey a Beach House. Jinde je Katarzynin hlas, který někdy v rámci jednoho tracku plynule přepíná mezi polštinou a angličtinou, až příliš hezký. V kombinaci s Łukaszovou produkcí, která čerpá z vaporwave, se jejich hudba občas utápí v melancholii, mlhavých emo náladách a zasněných momentkách. Pokud existuje xanaxový rap, Docusoap by mohl být xanaxovým popem. Deska vychází 6. března a kapela Coals v rámci turné oznámila několik koncertů i v Čechách.

Proč jsou Coals dětmi internetu a v jakých náladách si libuje zpěváčka Katarzyna Kowalczyková? Poslechněte si celý rozhovor a dozvíte se víc!

If there is xanax rap, there is also xanax pop. Docusoap by the Polish duo Coals draws equally from Scandinavian pop and vaporwave

The Polish duo Coals is said to be named after the coal that is mined in the Silesian region from where  Coals originate. The electronic duo, composed by producer Lukasz Rozmysłowski and singer Katarzyna Kowalczyk, is releasing their second album Docusoap.

Coals is a band born on the Internet where Lukasz and Katarzyna met when they were 18 and 19 years old. Their first album Tamagotchi, released in 2017, features elements of dream pop, electronics, and post-witchhouse. Their latest EP Klan, released last year, is an attempt to extend the project's sound with rap collaborations with Polish trap wunderkind Schafter, or the veteran of alternative rap Piernikowski.

Coals are children of the Internet, which can be seen on their post-internet copy & paste aesthetics which samples inspirations from Sigur Ros and Scandinavian pop to witch house, referring to hauntology, rave or vaporwave. As Lukasz lives in Cieszyn and Katarzyna in Krakow, they recorded the new album over the Internet.

Docusoap is released on PIAS, the Belgian major publishing everything from Public Enemy through Jurassic 5 to Soap & Skin. Larger label means more money, and the fact that Coals live only from music, but at the same time it seems that the project would beneft to be taken care by a label that, in addition to global PR, can ensure a more anchored identity of the project through confrontations with some musically distinct scene.

The highlights of Docusoap are excellent singles such as Sleepwalker or Pearls, or the catchy dreampop ballad Ufo, sounding like a lethargic mutant of Lana del Rey and Beach House. Elsewhere, Katarzyna's voice, which fluently switches between Polish and English within one track, gets too pretty, and in combination with Lukasz's production, which draws on vaporwave‘s emulation of muzak, their music sometimes drowns in melancholy, hazy emo moods and dreamy snapshots. If there is xanax rap, Docusoap could be xanax pop, and the album would certainly be helped by throwing out a few tracks.

Docusoap is released on March 6th and Coals announced several concerts in Czech Republic.

autor: Peter Gonda
Spustit audio