Streetwork: Jak se žije na ulici?

10. červen 2011

Odpovědět na otázky, kdo jsou lidé, kteří žijí na ulici a jak se jim tam žije, jednoduše nelze. Mimo jiné i proto, že je tato skupina lidí velmi rozmanitá.

Zahrnuje děti, mládež, uživatele drog, sexuální pracovnice, zadlužené a sociálně vyloučené obyvatele, lidi bez přístřeší, migranty a mnoho dalších. Tak jsme se na to podívali z té druhé stránky – očima terénních pracovníků, kteří s těmito lidmi na ulici pracují a poskytují jim sociální služby, doslova v první linii.

Ačkoliv si řada lidí myslí, že jde často o kamarády uživatelů služeb nebo tzv. „poloklienty“, realita je zpravidla jiná. „Streetworker je většinou člověk s vysokoškolským vzděláním nebo přinejmenším s vyšším odborným vzděláním, dál vzdělává a řada z nich má i psychoterapeutický výcvik. Je to člověk s vysokou odborností a velkou vášní k práci, která vyžaduje i osobní nasazení,“ popisuje v rozhovoru ředitelka České asociace streetwork, Mgr. Martina Zikmundová.

02360488.jpeg

Jak se tedy žije na ulici? Co všechno může pracovník v terénu zažít? Může ho ještě vůbec něco překvapit? O tom více v rozhovoru.

Literatura:
Kol. autorů: Kontaktní práce
Kol. autorů: Kontaktní práce 2010
Smolík, J.: Subkultury mládeže

Odkazy:
Česká asociace streetwork o.s.
Dokumentární film Čekárna na dospělost

Spustit audio