Tomáš Zábranský v Diagnóze F: Konopím se u nás může legálně léčit jen ten, kdo na to má

16. květen 2016
03354773.jpeg

Česká republika se v loňském roce zařadila mezi státy, v nichž je možné předepsat léčebné konopí. Proces to byl dlouhý a do jisté míry velmi kostrbatý. V platnost vešel zákon, který sice povoluje užívání léčebného konopí, ovšem dalšími vyhláškami vlastní praxi jeho předepisování a užívání komplikuje, ne-li zcela znemožňuje. A tak po „velké slávě“, kdy se v médiích objevilo, že léčebné konopí je konečně dostupné, si k dnešnímu dni léčivo v lékárně vyzvedlo méně než deset pacientů. I přesto, že těch, kteří by jej potřebovali, je mnohem více.

„V Česku je možné lege artis konopí použít na léčení nejrůznějších obtížných příznaků, které mohou pacientovi často až znemožňovat plnohodnotný život. Mezi tyto příznaky patří středně těžká a velmi těžká bolest, křečové stavy, zejména u neurologických poruch, nechutenství, až život ohrožující zvracení, které u některých stavů bývá. To jsou tři nejčastější okruhy příznaků, ke kterým spadá velká spousta diagnóz, od onkologických přes neurodegenerativní onemocnění až po agresivní virová onemocnění typu HIV. Léčebné konopí nebo přípravky z něj jsou považovány v rámci těchto obtíží za lék první nebo druhé volby,“ říká na úvod povídání o léčebném konopí v Diagnóze F adiktolog, epidemiolog a externí poradce ministra zdravotnictví pro oblast léčebného konopí a protidrogovou politiku MUDr. Tomáš Zábranský.

Léčebné konopí by však do budoucna nemuselo být jen „tlumičem“ příznaků. „Léků, které léčí příznaky, máme hodně. Těch, které ale skutečně uzdravují, je o mnoho méně. V současné době se velmi intenzivně zkoumá tzv. kurativní, tedy úzdravný, léčebný potenciál konopí. Důkazy už jsou jak z laboratorního zkoumání, tak v rámci testování na zvířecích modelech a optimistický výhled říká, že v řádu desetiletí, a já doufám, že to nebude trvat dlouho, by bylo možné léčebné konopí použít například i k léčbě nejrůznějších nádorů, úporných zánětů atd. Pokud to všechno vyjde, mohlo by to znamenat ne-li revoluci, tak určitě alespoň obrovský skok v medicíně,“ nezastírá optimismus Zábranský.

Léčebné konopí mohou vydat v České republice pouze dvě lékárny a zatím si ho vyzvedlo jen pár pacientů. Důvodů je hned několik, mimo jiné i vysoká cena konopí, která se aktuálně pohybuje kolem 270 Kč za gram, přičemž maximální povolená dávka, kterou je možné pacientovi předepsat, je 30 gramů na měsíc, což navíc řadě pacientů zdaleka nestačí. Měsíční náklady na léčbu konopím, kterou si hradí sám pacient a o níž zdravotní pojišťovny v současné době nesmí ani vyjednávat, tak mohou přesáhnout 8 tisíc korun. „Drtivá většina těch, kteří konopí skutečně potřebují, trpí nemocemi, které je invalidizují, upoutávají je na lůžko, nebo jsou v nemocnicích, jinými slovy většina lidí, kteří mají příjem někde kolem šesti až osmi tisíc korun měsíčně, si to prostě nemůže dovolit, i kdyby nejedli, nepili, nebydleli a neměli žádné další výdaje,“ říká Zábranský.

03388216.jpeg

Aktuálně nejvyšší možná dávka léčebného konopí, kterou lze předepsat, je 30 gramů na měsíc. To by mohlo stačit přibližně třetině indikovaných pacientů. Ideální maximální dávka by podle Zábranského měla být až šestinásobně vyšší, k jejímu prosazení do legislativy ale vede ještě dlouhá cesta. „Toto množství by mohlo uspokojit tak 95 procent pacientů, zbývajících 5 procent by muselo fungovat v nějakém zvláštním režimu. Nutno říct, že těch 180 gramů za měsíc by využilo 1 až 2 % lidí, zbytek by se pohyboval v průměru kolem 50 až 60 gramů měsíčně.“

Nynější zákon o léčebném konopí stanovuje kromě maximální dávky i původ konopí, které je aktuálně dováženo pouze z Holandska od jediného dodavatele. Do budoucna by se měla nabídka rozšířit jak o další odrůdy, tak o další dodavatele. Podle Zábranského je reálné, že by tím cena konopí mohla klesnout až na 50 Kč za gram. Pak (opět po změnách v zákoně a vyhláškách) je tu prostor pro jednání se zdravotními pojišťovnami o tom, že by léčbu konopím mohly či měly hradit. „Léčba by měla být plně hrazená, protože to je podle mě etická povinnost,“ dodává Zábranský.

www.spolek-kopac.cz Pacientský spolek pro léčbu konopím
www.medhemp.cz Konference o léčebném konopí
www.lecebnekonopi.cz Informační web Léčebné konopí

Další články autora