Universum: Směrem k autonomnímu vzdělávání

12. říjen 2016

„Spousta dospělých zažila tu klasickou socialistickou výchovu a pro ně je vzdělání něco, co je potřeba protrpět... dostanu papír, a pak mám nárok na to, abych do důchodu fungoval tak, jak uznám za vhodné. Svět se ale dramaticky změnil, dneska už nejde o to, na co mám papír, ale co reálně umím,“ říká Tomáš Hruda z projektu Education Republic.

Vzdělávání pro většinu končí maturitou nebo dosaženým diplomem. V technologicky rychle se měnícím světě budou ale požadavky na schopnosti a znalosti stoupat. „Firmy vás nebudou platit za to, co jste před dvaceti lety vystudoval, ale za to, co dneska jste schopen té firmě přinést. Stále větší a větší podíl dovedností, které v práci využíváte, jste se nenaučili ve škole, a ani se naučit nemohli, protože ty technologie v dané době vůbec neexistovaly,“ doplňuje Hruda.

Projekt Education Republic, za kterým Tomáš Hruda stojí, se proto snaží ve svých kurzech pracovat s metodou autonomie ve vzdělávání. Autonomie ve vzdělávání je schopnost sám sebe naučit to, co potřebuji, a to tím nejefektivnějším způsobem. „Protože to, co se změnilo ve světě, je, že dnes existuje obrovské množství zdrojů a možností, jak se něco naučit. Tzn. není důvod všechny učit všechno, ale daleko nejefektivnější je učit lidi, aby byli schopní ty zdroje využít a sami se to naučit,“ popisuje směr, kterým by se podle něj mělo ubírat školství obecně.

03722492.jpeg

Škola vs. samostudium

S množstvím kvalitních zdrojů rostou nejen možnosti učit se samostatně, doma, zkrátka mimo školu, snižuje se tím i nezastupitelnost školy. A zatímco zejména online zdroje jdou s dobou (pokud směřování přímo neurčují), školství zůstává konzervativně pozadu. „Celý (vzdělávací) systém je neskutečně setrvačný. Začíná se bohužel vytvářet dvourychlostní vzdělávací systém. Lidé, kteří vidí, že to takhle dál nepůjde, si hledají vlastní cesty. Což bohužel snižuje tlak na tu změnu vevnitř. Je potřeba to integrovat. Je potřeba už dětem ukazovat alternativy vzdělávání, které jsou,“ rozvádí Tomáš Hruda a zdůrazňuje socializační roli školy: „Bohužel ne všechny rodiny jdou příkladem, a proto je role školy nezastupitelná, aby pomohla i těm dětem, které neměly štěstí. Sociální vazby, schopnost fungovat v nějakém kolektivu v nějakých interakcích je naprosto klíčová. Škola tedy bude místem, kde si budeme utřibovat myšlenky, které budeme schopní načerpat i někde jinde.“

autoři: Jana Římanová , nol
Spustit audio