Víra versus koronavirus. Jak se římskokatolická církev postavila k pandemii?

17. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kardinál Dominik Duka (vlevo) cestou na velikonoční bohoslužbu. V roce 2020 byly velikonoční bohoslužby přenášeny přes internet

Student religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy Matěj Senft se zapojil do výzkumu zaměřeného na římskokatolickou církev především v první vlně pandemie nového koronaviru. Čemu konkrétně musela čelit a jak se k tomu postavila?

Oficiální i neoficiální představitelé církve především vyzývali věřící k ohleduplnosti, opatrnosti a respektování vládních nařízení. Pro římskokatolické prostředí u nás nejsou typické snahy o bagatelizaci pandemie ani nemoci jako takové, pokusy obcházet hygienická opatření ani šíření konspiračních teorií.

Kardinál Dominik Duka

Na rozdíl od některých jiných církví nebo náboženských společností, ale třeba i od římskokatolické církve například v Polsku se v české římskokatolické církvi neobjevovaly snahy vysvětlovat pandemii jako trest za to, že se společnost posouvá liberálním směrem. Převládaly interpretace pandemie jakožto zkoušky, která nemá konkrétní důvod v nějakém morálním selhání společnosti, ale je jí zkrátka potřeba projít. 

Matěje Senfta během výzkumu překvapilo, že věřící o pandemii nemluvili jako o něčem, co by významně otřáslo jejich vírou, když se jejich život – včetně toho náboženského – v mnoha ohledech změnil.

Jak se církev vypořádala s přesunem velké části života na internet? A jak se zapojila do dobročinných aktivit souvisejících s pandemií? Pusťte si celý pořad!

Playlist:
Sporto  Pandemia Sympatico                                                                                    IC3PEAK  This World Is Sick
Centry  Health Strength & Dub
Richard Skelton  For All Cleansings
Ras Strika  Corona Virus

Spustit audio

Související