VKK STRÁŽCI aneb Pocta scénáristickému polymorfu

00173123.jpeg
00173123.jpeg
Retro vládne popkulturou a milosrdná náruč nostalgie nechává zapomenout na kdysi hořkou příchuť hitů - hudebních, módních nebo třeba comicsových. Snad z důslednosti, snad ze sentimentu vydal BB art čtvrtou ze svých Velkých knih: Strážce, kteří se tak zařadili po bok podobně kontroverzních revivalů, jakými jsou major Zeman (televizní i comicsový, a ten dokonce trojí) nebo jeho "polský bratránek" kapitán Kloss (BB art, Praha 2002)...

VKK 4 krom samotných Strážců obsahuje i dva další příběhy: Gora, ochránce makaků (ABC 1995-1996, Pechar-Petráček) a Křížovou výpravu ke hvězdám (ABC 1999-2000, Konupčík-Bican), volnou to adaptaci Kosmických křižáků Paula Andersona (Klub Julese Vernea, Praha 1991). Nicméně vzhledem k rozsahu (a zejména v druhém případě i nevalné kvalitě) příběhů se zdají oba kousky být toliko doplňkem hlavního strážcovského bloku.

00173124.jpeg

Autorem strážcovských scénářů je Vlastislav Toman, takto dědic a pokračovatel světově ojedinělého českého fenoménu "klubáckého" comicsu; právě jemu patří bezmála dvě stě stran této VKK a tak se vtírá pocit (a ostatně potvrzuje to i exkluzivně monotematická předmluva Milana Krejčího), že kniha byla vydána spíše jako pocta Tomanovi. Ačkoliv se bezesporu jedná o jednoho z nejzasloužilejších a nejplodnějších comicsových scénáristů u nás, a jako takovému by mu podobná pocta jistě přináležela, právě Velká kniha Strážců ukazuje, že jeho působnost v domácích comicsvých vodách je minimálně diskutabilní...


Scénáristický polymorf Vlastislav Toman totiž v kontinuitě jediného seriálu (Strážci ještě coby neangažovaně "klubácký" seriál začali vycházet v roce 1967) stihne vystřídat foglarovské aluze včetně krojů skautských (rychlošípácké motivy najdeme například i v tak těsných podobnostech, jakými jsou poleno na trati, fígl se strážníkem/policajtem, vyšívání vlajky či ježek v kleci), které o pár let později zamění za kroje pionýrské (červené šátky se objevují hned na prvních stranách obnoveného seriálu, tentokrát už v kresbě Františka Kobíka, a dojde i na juchanici s milicemi), a ty pro změnu zas za proeropské angažmá v "generation next" Strážcích času pro časopis Ahoj Evropo.

00173125.jpeg

Smutnou ironií je, že ideologický vrchol (méně už čtenářský) této knihy spočívá v době, kdy Toman spolupracuje s kreslířským esem Kobíkem na Příhodách Malého boha, kde se dokázal od ideologického náboje své vlastní literární předlohy odpoutat (viz zde). Ovšem právě méně angažované, atraktivnější comicsy už vyšly v předešlých Velkých knihách, a tedy není divu, že se výsledný strážcovský soubor - navíc naředěný scénáristicky i kreslířsky slabšími kousky nedávné doby, například dalším Tomanovým pokusem o comeback, Strážci z Bílých domů - setkal s výrazným čtenářským odstupem.

00173126.jpeg