Východiská: Bratislavská Cvernovka hľadá nové priestory

13. květen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03627156.jpeg

Objekt bývalej pradiarne zvaný Cvernovka v Bratislave sa za poslednú dekádu stal centrom kreatívneho priemyslu v slovenskom hlavnom meste. Lacný prenájom, veľkorysá dispozícia budovy a dobrá lokácia pritiahli do objektu množstvo umelcov, startupov, dizajnérov a remeselníkov. Na Slovensku jedinečné centrum, v mnohom pripomínajúce budovu Bubenská 1 na pražských Holešoviciach však končí. Nový majiteľ budovy žiada, aby bola Cvernovka do konca júna 2016 vyprataná.

Navštívil som Cvernovku počas jej posledného dňa otvorených dverí. Tvorivou energiou vibrujúcu budovu navštívili stovky ľudí, ktorí posledný krát prechádzali medzi desiatkami otvorených ateliérov, ako napríklad Ateliérom Duše, ktorého voľné zoskupenie vizuálnych umelcov, djov a hudobníkov v jeho priestoroch organizovalo viaceré akcie spojené s experimentálnou hudobnu scénou v Bratislave. O súčasnej situácií som sa rozprával s Borisom Melušom a Braňom Čavojom, spoluzakladateľmi Nadácie Cvernovka, ktorá reprezentuje záujmy subjektov sídliacích v Cvernovke.

Po viacerých zmenách majiteľov, odkúpila koncom roku 2015 areál Cvernovky slovenská pobočka fínskej spoločnosti. Rokovania o budúcnosti Cvernovky s novým majiteľom však neboli úspešné. Cvernovka, tak ako pražská Bubenská 1 majú v mnohom podobný osud. Je preto zaujímavé sledovať zavŕšenie poslednej fázy života Cvernovky. O historií továrne, ktorá prežila dve svetové vojny vyšla v roku 2014 časozberná kniha od rezidentov jedného z jej ateliérov Bavlna.

Nadácia Cvernovka pri snahe zachovať ekosystém Cvernovky momentálne hľadá nový priestor a o prípadnom sťahovaní rokuje s mestskou samosprávou. Po minuloročnom zastavení kultúrnych aktivít okolo nákladných kontajnérov na Šafárikovom námestí sa zdá, že kultúrne iniciatívy budované zdola v Bratislave môžu utrpieť ďalšiu stratu.

Bratislava's Cvernovka searches for new location

The areal of the former thread factory called Cvernovka in Bratislava has become a center of the young creative industry in Slovakia's capital. Cheap rent, a generous interior and good location have drawn a huge amount of artists, startups, designers and artisans into the areal. A unique center in Slovakia, with a great deal of resemblance to Prague's Bubenska 1 building will be closed. The new owner of the building requires that Cvernovka be evicted till end of June 2016.

I visited Cvernovka on May 1st, during its last Day of Open Studios. The building buzzing with creative energy was visited by hundreds of visitors, who strolled for the last time between dozens of artist's studios and ateliers such as the Atelier Duše a informal group of dj's, musicians and visual artists that sporadicaly organize music events representing Bratislava's experimental music scenes. I spoke about the current situation with Boris Meluš and Braňo Čavoj, co-founders of the Cvernovka Foundation that represents the interests of the various subjects living in Cvernovka.

03627155.jpeg

The building which changed owners several times has been acquired at the end of 2015 by the Slovak branch of a Finnish company. Negotiations about the future of Cvernovka have ended negatively for the current tenants. Cvernovka shares a great deal of similarity with Prague's Bubenská 1. It is therefore interesting to follow the last stages of its life. Bavlna, one of the creative studios residing in Cvernovka has created a book that documents the life of the factory that has survived two world wars

The Cvernovka Foundation currently searches for a new space and conducts talks with the municipality about a possible change of address. It is possible that after last year's stop on activities surrounding shipping containers on Šafárik square Bratislava might lose its most important center of independent culture and creative industry.

autor: Peter Gonda
Spustit audio