Východiska: Chladný atavizmus post-noizových Sister/Body

10. červenec 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03162520.jpeg

Sister/Body je duo pražských hudobníkov Ondřeja (Head in Body) a Kamily (My Sister is Pregnant) združených okolo kolektívu a labelu KLaNGundKRaCH. Ondřej je súčasťou psychedelického post-rave projektu Lightning Glove. Takisto stojí za blogom Red for Colourblind, ktorý sa venuje pražskej “neviditeľnej” scéne.

Projekt vznikol okolo roku 2009, keď Ondřej fungujúci vo viacerých projektoch na pomedzí industriálu a noizu začal cítiť sklamanie z noizovej hudby. Jej prejavy a estetika sa v tom čase začali stávať čoraz generickejšie.

Head in Body bol komorný, v kuchyni vznikajúci, pokus zvukom nabúrať ľudskú psychiku inakšie ako stenami šumu. Ondřej sa počas koncertov schoval za maskou, a jedna z častí projektu Head in Body bola snaha o zachovanie anonymity. Zmena nastala, keď do projektu vstúpila Kamila, prizvaná na spoločný koncert pred vystúpením fínskych zvukových teroristov Pan Sonic na festivale Stimul.

Kamila a Ondřej už ako Sister / Body vydali prvú kazetu Star / Red na americkom vydávateľstve sPLeeNCoFFiN. Druhá a zatiaľ posledná kazeta dua, zvaná Lucifer Effect vyšla na objednávku na britskom undergroundovom vydávateľstve Tesla Tapes, ktoré prevažne reprezentuje komunitu experimentálnych hudobníkov na pomedzí noise a roztopených beatov okolo manchesterskej psychedelickej formácie GNOD.

03162521.jpeg

Lucifer Effect je chladná a brutalistická hudba, ktorá by mohla podfarbovať atavistické rituály kdesi na perifériach miest. Surová analógová rytmika, pulzujúce synťákovové dróny, Kamilyn apatický hlas, roztrhaný a prehnaný cez efekty, tvoria gradujúce tracky, ktoré pod povrchom schovávajú akúsi existenciálne romantickú naliehavosť, prípadne potlačenú agresiu.

Lucifer Effect pracuje rozvoľneným spôsobom s estetikou noisu, distortovaným vokálom a beatom. S rytmikou a štruktúrou tracku narába svojsky, dalo by sa povedať, že až "retardovane". Akoby sa po eúforií z noisu, predtým vnímaného ako "ding an sich", začali vynárať štruktúry rovnako inšpirované chybou a náhodou, ako pravidelným pulzom techna, prípadne sporou a chladnou atmosférou post-punku. Album Lucifer Effect balancuje presne na tejto hranici.

EN
Sister / Body is a duo composed of Prague-based musicians Ondřej (Head in Body) and Kamila (My Sister is Pregnant) gathered around the label and collective KLaNGundKRaCH. Ondřej is also a member of the psychedelic post-rave project Lightning Glove. He runs the blog Red for Colourblind, dedicated to Prague's "invisible scene".

Sister / Body was conceived circa 2009 when Ondřej, involved in several noise / industrial projects started to feel dissatisfied with noise electronica. Noise music and its aesthetics started to take on progressively generic forms.

Developed during kitchen sessions, Head in Body was a chamber project that searched for ways how to achieve acid state of minds in a different way then utilizing "walls of noise". During his shows, Ondřej hid beneath a mask, and within the project Head in Body tried to remain anonymous and secluded. This determination slowly faded and things changed when Kamila joined the project, invited to play with Ondřej before the sonic terror of Pan Sonic on Prague's Stimul festival.

As Sister / Body Kamila and Ondřej released their first cassette Star / Red on the US label sPLeeNCoFFiN. Their latest tape called Lucifer Effect was initiated by and released on the UK underground imprint Tesla Tapes that represents the musical forays into molten beats and noise of a community centred around Manchester's psychedelic project GNOD.

03162519.jpeg

Lucifer Effect is a cold and brutalist music, that in an alternative universe could play as a backdrop during atavist rituals located in industrial peripheries. Raw analogue rytmic structures, pulsating drones of dissonant synth lines, Kamila's apathetic processed and cut up voice grow in intensity over the course of five emotionally charged tracks.

Lucifer Effect could be compared to electronic projects that too work loosely with noise aesthetics, distorted vocals and beats, or developed their own, "retarded" rhytmic and song structures. It is almost an post-euphoric reaction to noise as "ding and sich" - from the sonic miasma of walls of noise emerge structures that are equally informed by chance and randomness as by the straight pulse of techno or the cold and restrained sound of post-punk. Lucifer Effect manages to balance all of them.

autor: Peter Gonda
Spustit audio