Východiska: Pawlacz Perski a nová vlna poľského undergroundu

23. leden 2015

Aj napriek tomu, že Poľsko malo aj za minulého režimu relatívne bohatú hudobnú sféru, momentálne zažíva tamojšia nezávislá scéna boom. Každý rok vznikajú nové a nové labele, miestne hudobné dianie si čoraz viac získava pozornosť medzinárodného publika aj médií. Pawlacz Perski je jedným z týchto predstaviteľov novej poľskej avantgardnej a undergroundovej vlny.

Label sa zameriava na experimentálnu hudbu bez obmedzení a svoje nahrávky vydáva na kazetách. O značke som sa rozprávala s Mateuszom Wysockim.”Myšlienka založiť label sa zrodila okolo roku 2010. Zo začiatku to bol ten najlepší spôsob ako vydávať našu vlastnú hudbu v rôznych zoskupeniach a žánroch. Neskôr, ako pomaly Pawlacz Perski rástol, sme chceli tiež ukázať experimentálnu hudbu ostatných. Väčšina releasov je výsledkom spolupráce nových ľudí a učenia sa ich perspektíve na hudbu a zvuk.”

Portfólio ich nahrávok je rozmanité – od techna cez avantgardné experimenty. Väčšina releasov pochádza od lokálnych hudobníkov, tých menej aj viac známych, čerpajúc z bohatého rezervoáru poľského hudobného talentu, napr. Konrad Geca, Michal Wolski alebo Arszyn. “Posledných zopár releasov nám upevnilo pozíciu. Zaujíma nás osobný prístup k hudbe – väčšinou ide o techno a experimenty. Je ťažké vysvetliť, čo je to, na čo sa pri výbere novej nahrávky sústredíme – niekedy nachádzame hudobníkov my, inokedy sa nám ozývajú sami. Je to ale vždy osobná hudba, nielen ďalší album v poradí.”

03299682.jpeg

Varšava ako hlavné mesto sa stala centrom tejto kreatívnej vlny. Sídli tu mnoho hudobníkov, vydavateľstiev, grafických dizajnérov, ktorí navzájom spolupracujú. Konajú sa tu akcie, kde nezávislé labele predstavujú svoje nové nahrávky aj interpretov. “Áno, tieto burzy s platňami sú nové a v Poľsku sa teraz stali veľmi populárne. Konajú sa pravidelne, spoločne s koncertami, stretnutiami a akciami labelov, spojenými trebárs s predstavením nových releasov. Je to dobrá platforma pre zdieľanie nápadov a myšlienok,” dodáva Matesuz Wysocki.

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=300162820/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://pawlaczperski.bandcamp.com/album/automata-ppt30">Automata [ppt30] by Arszyn / Duda</a></iframe>

Pawlacz Perski and the new wave of Polish underground

Despite the fact that Poland used to have a thriving music scene even during the previous regime, the contemporary underground is experiencing a boom. Each year, new and new labels are established, the local music scene is increasingly attracting the attention of international public and media alike. Pawlacz Perski is one of these embodiments of the new Polish avantgarde and underground wave. The label focuses on experimental music without limitations and publishes its recordings on tape. I talked about the label with Mateusz Wysocki. “Lech and I started to think about the music label around 2010. At first, it was the best possibility to publish our own music in various configurations, crossing boundaries and genres. Later on, as Pawlacz Perski grew, it became more of the desire to showcase experimental music of others. Most of the releases are a collaborative result of new people and learning their perspective on music and sound.”

The portfolio of their records is diverse – from techno to avantgarde experiments. Most of the releases are by local musicians sourcing from the rich pool of Polish sonic talent, the lesser and more famous, including Konrad Geca, Michal Wolski or Arszyn. “The last few releases strengthened our profile. Actually, we are interested in a personal approach to music - mostly techno and experimental things. It's hard to explain what we follow when selecting future releases - sometimes we find artists, sometimes they send us demos, but in either case, we have the impression that this is a personal music, and not just another thing in a series.”

03299684.jpeg

Warsaw as a capital has become the centre of this newfound creative wave, becoming a home for several musicians, labels, graphic designers who cooperate with each other. Events where independent imprints showcase their new records and artists, take place regularly. “Yes, these record fairs are a completely new quality and they became really popular in Poland. These events are connected with showcases, meetings associated with particular labels, promotion of new releases, etc. This is also obviously a good platform for exchanging ideas,”concludes Mateusz Wysocki.

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3745062732/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://pawlaczperski.bandcamp.com/album/split-ppt26">Split [ppt26] by Lech Nienartowicz / Michał Wolski</a></iframe>

Odkaz:
pawlaczperski.bandcamp.com/

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka