VÝCHODISKA: Prázdnota ako potenciál

Artyom Astrov – Background Music
Artyom Astrov – Background Music
Artyom Astrov je všestranný umelec, ktorého diapazón záujmu prekračuje hudbu, výtvarné umenie, poéziu. Momentálne žije a pôsobí v estónskom Tallinne.

Medzi jeho sólové projekty patrí napríklad hip hopom ovplyvnený Benzokai. Jeho aktuálnym počinom je konceptuálny album Background Music, až scénické pojatie hudby, ktoré doprevádza aj video zobrazujúce rôzne bytové zátišia. Release vyšiel na jeho vlastnom labeli Serious Serious. „Background Music je o šťastí a láske. Mojím pôvodným zámerom bolo preskúmať pár hudobných nápadov. Nejde iba o hudbu, ale aj o myšlienky, ktoré sú spojené s konceptami ticha, priestoru, opakovania, náhody. Ešte dôležitejšie je, že som chcel nájsť protipól voči rôznym pocitom úzkosti a nekľudu, ktoré sa stali normami nielen všade naokolo, ale aj v mojom procese skladania hudby,“ hovorí.

Ako sa táto nahrávka odlišuje od jeho predchádzajúcich projektov? „Študoval som jazz, a tiež ma fascinovala akademická hudba. Potom som začal robiť na projekte Benzokai, čo bol úplne iný prístup. Išlo o abstraktnú poéziu a elektronickú produkciu. V určitom momente som ale pocítil, že by som sa chcel vrátiť ku svojim koreňom,“ dodáva estónsky hudobník.

ENG:
Artyom Astrov is a multifaceted artist whose area of interest transgresses music, visual arts and poetry. He currently lives and works in the Estonian capital Tallinn. Among his solo projects is, for instance, the hip-hop-influenced moniker Benzokai. His latest work is a conceptual album called Background Music, an almost scenic conception of music, accompanied by a video which depicts various still life situations. The release was published on his own label Serious Serious. “Background Music is all about happiness and love. My original intention was to explore a few musical ideas. Actually, not only musical. Ideas that have something to do with stillness, space, repetition, chance, randomness. But also, maybe even more importantly, I had an idea to find an antidote to various anxieties and restlessness, which somehow became the norm for both everything outside and me making music,” he says. How does this recording differ from his other projects? “I was studying jazz and became fascinated by academic music, then came Benzokai with a totally different attitude, abstract poetry, and an electronic music rollercoaster. But at some point I felt like taking time and returning to where I came from. When I work with acoustic music, I work without a real reference.”