Východiska: Syria Daniela Kordíka

20. listopad 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03009428.jpeg
0:00
/
0:00

Syria je album, ktorý sa skladá z terénnych nahrávok, ktoré vznikli v priebehu niekoľkých týžďňov v apríli a máji v roku 2011. Boli vytvorené na r ôznych miestach krajiny vrátane miest ako Damascus, Aleppo alebo Hama. V tomto období už v regióne prebiehala prvá fáza nepokojov, ktoré prerástli do tzv. Arabskej jari. Sýria sa v konfliktoch zmieta dodnes, a tak nahrávky Daniela Kordíka, ktorý žije už niekoľko rokov v Londýne, a je známy aj z projektu JAMKA, slúžia ako unikátny záznam z turbulentného obdobia, ktorý je zároveň jeho osobnou hauntológiou.

Medzi realizovaním nahrávok a ich spracovaním totiž ubehli dva roky. Tento časový posun albumu dodáva určitý snový charakter. "Kv ôli bezpečnostnej situácii, keď sa vládne zložky pokúšali potlačiť začiatok protestov, som použil len malý prenosný nahrávač s interným mikrofónom," hovorí Daniel Kordík. Neprekvapuje teda, že album ma určitú stiesňujúcu klaustrofobickú atmosféru, hlavne v skladbách, ktoré obsahuje terénne nahrávky.

Daniel Kordík's Syria
Syria is an album, which consists of field recordings, which were created over a period of several weeks in April and May of 2011 recorded in several places of the country, including Damascus, Aleppo or Hama. At that point, the region had been experiencing a wave of unrest, which grew into the Arab Spring. Syria is experiencing unrest to this day, and thus, the recordings of Daniel Kordik, who is based in London and also has a hardware electronics project JAMKA, serve as a unique document of that turbulent period, a sort of personal hauntology of sorts. Two years have passed between the execution of recordings and their processing. This time gap has lent the album a dreamy, imaginary character. " Due to security reasons when the government forces were trying to suppress the start of the uprising, I only used my small portable minidisc recorder with its internal microphone," says Daniel Kordik. It is thus not surprising that the album possesses a certain harrowing, claustrophobic atmosphere, especially in those tracks which contain field recordings.

03009433.png
autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio