Výstava Sources Go Dark ve Futuře podává obraz bolestivě zmatené současnosti

20. duben 2015

Výstava Sources Go Dark právě probíhající v galerii Futura v Praze se vztahuje k chaosu a neprohlédnutelnosti současného světa protkaného složitými systémy, které mají zásadní vliv na náš každodenní život. Komplikované a mnohovrstevnaté téma dobře koresponduje s členitým prostorem galerie, ve kterém můžete lehce nabýt pocitu mírné dezorientace.

Kurátoři Valerio Borgonuovo a Silvia Franceschini přizvali do projektu umělce, kteří v dílech odhalují určité struktury a strategie stojící nejen za formováním mediálních situací, ale méně zjevně také zásadně ovlivňující i samotnou realitu. Pojem strategie je termínem původně používaným ve vojenské terminologii pro komplikovaný plán, jehož motivem je dosažení vytyčeného cíle v nejistých podmínkách. Kurátoři výstavy považují za takové nejisté podmínky stav dnešního světa a kladou si otázku, jak a zda vůbec jsme ještě v takové situaci schopní dosahovat nějakého poznání.

Autoři zastoupení na výstavě se vztahují k masovým médiím a způsobu, jakým podávají zprávu o společnosti a současně ji tím ovlivňují. Český umělec Zbyněk Baladrán se ve své práci zaměřuje na porevoluční ekonomickou transformaci u nás a z fragmentů dobových novinových článků vlastně doslovně znovu konstruuje její mediální obraz. Baladrán i další umělci ve Futuře skrze reflexi médií a používání jejich strategií akcentují nejen význam jejich působení ve společnosti, ale problematizují také koncept pravdivosti jako takový.

K doslova fyzickému prožitku pravdy se vztahuje umělec Lawrence Abu Hamdan ve svém videu The Whole Truth. Jeho ústředním motivem je analýza hlasu používaná například v pojišťovacích společnostech a nyní zkušebně zaváděná do praxe také některými vládami. Tento hlasový detektor lži má odhalovat pravdivost promluvy zkoumaného subjektu na základě rozboru vnitřního napětí. Přibližně půlhodinový dokument, který běží ve smyčce v jednom z výklenků v suterénní části Futury, je složený z rozhovorů s odborníky z různých oblastí. Vzniklá koláž výpovědí se zabývá nejen rolí hlasu, ale obecněji také vztahem technologií a lidského těla.

03361780.jpeg

Míříte-li do Futury, je tradičně dobré vybavit se poměrně velkým odhodláním a vymezit si na návštěvu dost času. V tomto případě tomu není jinak a expozice klade na diváky určité nároky. Vystavená díla vyžadují čas a soustředěnou pozornost a komplikovaný prostor galerie, v němž se jedna výstava prolíná plynule v další, dokáže návštěvníka docela zmást. Co by ale mohlo být vnímáno jako nežádoucí nepřístupnost a uzavřenost současného umění a jeho tolik kritizované elitářství, tvoří velice účinnou další vrstvu k tématu, kolem kterého je výstava vystavěna.

Zážitek ztrácení se mezi pracemi, které nás zasahují na různých úrovních a vyžadují různé typy přístupu, simuluje zmatení v reálném životě, kdy jsme sami neustále nuceni hledat strategie pro vypořádání se s komplikovanou existencí. Galerijní prostor tak v sobě jako zmenšený model vnějšího světa účinně kondenzuje prožitek ztráty pevných orientačních bodů a podporuje nejednoznačné vyznění vystavovaných děl.

03361779.jpeg

Výstava potrvá v galerii Futura do 10. května.

autor: Karolina Ketmanová
Spustit audio