Vždyť je to jenom placebo! Jak funguje mytický efekt a může proměnit medicínu?

4. červenec 2023

Možná jste to také zažili. Polknete prášek na bolest hlavy a hned se vám udělá lépe, přitom ještě nemohl začít působit. Placebo efekt je využívaný ve vědě, v medicíně, má své místo v psychologii a psychoterapii. Jak funguje? Lze ho používat i na zlomenou nohu? A jak mohou léčit jiné faktory než léky? O tom mluvil v podcastu Balanc Leoš Ševčík, psycholog a psychoterapeut pracující v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Zní to jako jednoduchá otázka a existuje na ni řada odpovědí. Některé jsou složitější, některé jednodušší. Většina lidí má zafixovaný placebo efekt jako milosrdnou lež nebo očekávání. Víru, která se podílí na vlivu léčiva, na tom, jak léčivo dokáže pomoci.

Musí to být jenom léčivo, nemohou mít placebo efekt také nefarmakologické faktory a prostředky?

Určitě. Nejvíce je zkoumaný v oblasti klinického hodnocení léčiv, kde se snaží výzkumníci redukovat jeho vliv. Stejně je tomu tak při vývoji zdravotnických prostředků a ověřování zavedených zdravotnických metod. Bývají to různé přístroje, které vstupují do kontaktu s tělem, nebo operační zákroky.

Použil jste termín milosrdná lež. Jaké jsou mechanismy, které pomáhají nebo které jsou základem účinku placebo efektu? Poznamenal jsem si třeba víru a očekávání.

Použil jsem termín milosrdná lež, abych se přiblížil populárnímu konceptu. Často bývá v literatuře uváděno, že to takto lidé vnímají. Kdybychom se na to podívali z exaktně vyššího pohledu, tak by se asi nabízely i jiné teoretické konstrukty, které se snaží efekt jako takový vysvětlit. Jednoduše řečeno kontextuální proměnné. Mohou to být různé psychologické, sociologické a environmentální faktory, které se podílí na celkovém, uzdravujícím vlivu. A které nelze jednoduše přisoudit farmakologickému nebo fyzikálnímu efektu.

pilulky, léky, prášky, vitamíny, placebo

Tipuji, že čím více člověk věří v léčivý účinek nějaké metody nebo léku, tím je pravděpodobnější, že se mu skutečně udělá lépe. Kamarádovi byla předepsána antidepresiva a už v tom momentě cítil úlevu. Pak, když si je vyzvedl a po užití první pilulky, se mu udělalo lépe. Ale z hlediska farmakokinetiky léky ještě nemohly působit.

Znám takové případy u některých svých pacientů. Jak říkáte, fyzikálně a farmakologicky to nedává smysl. Je možná dobré podotknout, že placebo efekt není jeden nebo jeden mechanismus účinku. Placebo efektů je nejspíše více a ukazuje se, že když budete věřit, že se vám srovná zlomená noha a sroste vám, tak víra úplně nepomůže. Efekt se zde neobjevil a nepotvrdil. Ale jsou indikace nebo oblasti působení, kde je placebo efekt výrazně větší. V oblasti duševního zdraví, v oblasti prožívané bolesti nebo různých psychosomatických potíží, které zároveň mají výrazný psychologický faktor.

Myslíte si, že by si tyto specifické psychologické proměnné mohly najít cestu do medicíny? Může hrát roli i to, jak je lékařský personál oblečený, jestli se směje a jestli se třeba léčíte ve studené vydezinfikované nemocnici, nebo jestli vypadá jako nějaké rekreační centrum kdesi u moře?

To se ukazuje, že je jeden z nejsilnějších faktorů. Přívětivost, důvěryhodnost a náklonnost personálu. To by bylo užitečné zohledňovat. Ale myslím si, že se to čím dál tím více děje. Začíná být standardem, že na lékařských fakultách univerzit jsou stále více oddělení lékařské psychologie nebo psychosomatiky. To svědčí o tom, že je trend zohledňovat tyto faktory. Myslím si, že čím dál tím více lékařů to bere v potaz.

Zbytek rozhovoru o placebo efektu, jeho fungování a využití si můžete poslechnout v audiu.

autor: Petr Bouška
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.