Zdravá hodinka s Hergot!em

Ježíš věnoval svůj čas během veřejného působení péči nemocným v míře skutečně nemalé. Uzdravoval chromé, slepé, němé, vyháněl zlé duchy, dokonce křísil mrtvé.

Z toho by se dala, jak se nám dnes možná zdá, vytřískat pořádná popularita – podívejme na všechny ty léčitele, bylinkáře a ladiče čaker! Přesto se zdá, že sám Ježíš kolem svého působení v tomto oboru nedělal žádnou „promoušn“ a častokrát uzdraveným zakazoval, aby o zázraku někde vyprávěli. Jako by mu zrovna tahle část práce nepřišla nejdůležitější. Jaké místo tedy má uzdravování v novozákonní i pozdější církevní tradici? Můžeme srovnat starověký pohled na nemoc s tím současným? Jak to všechno souvisí s tématem odpuštění hříchů? A měla by se uzdravení dít v církvi i dnes?

Kromě trefně vybraného biblického textu se budou moderátoři Hergot!u pídit po informacích u předního českého novozákoníka profesora Petra Pokorného z Evangelické teologické fakulty UK. Hrát jim k tomu budou Morphine, Torche, Health, Typhoon, Van Morrison a další.