Zrcadla, sklo i efemérní krajina na výstavě umělkyň v GAMU

1. květen 2015
03374415.jpeg

V Galerii Akademie múzických umění na Malé Straně společně vystavují umělkyně Miroslava Večeřová a Romana Drdová. Na výstavě s názvem Too Soon můžete vidět fotografie, objekty i video, vše propojené do instalace, jejímž hlavním pozitivem je citlivé vztahování se ke konkrétnímu galerijnímu prostoru.

Miroslava Večeřová i Romana Drdová mají obě základ ve studiu fotografie, obě však práci s ní rozšiřují o další média a většinou ji používají spíše jako součást instalací. Vliv fotografického média je nicméně v jejich tvorbě jasně patrný. Opakovaně se vztahují k tématům, která se pojí s uvažováním o fotografickém obraze nebo ohledávají jeho specifické vlastnosti. Spíše než čistě vyjadřovací prostředek pro ně fotografie představuje samostatné téma a objekt zkoumání.

03374413.jpeg

Z děl Miroslavy Večeřové v GAMU nejsilněji zaznívá téma posunu dvojrozměrného obrazu do prostorové konstelace, v rámci níž na sebe objekty navzájem působí a narušují tradiční vnímání fotografie i videa jako zobrazování v ploše. Zvláště u videa v prostřední části galerie dosahuje Miroslava Večeřová pozoruhodného účinku. Kombinace skleněné projekční plochy a jejího zavěšení do prostoru vede takřka ke zhmotnění filmového záznamu v prostoru, ve kterém pak působí mnohem více jako hologram než jako plošný obraz.

Sklo pak hraje důležitou roli i v dílech druhé umělkyně Romany Drdové. Vrstvením skleněných desek vytváří malý kvádr ležící na podlaze a svázaný rybářským vlascem, který je napnutý diagonálně na stěnu skoro až do výšky stropu. V objektu, který částečně blokuje cestu od vstupního schodiště, se potkávají v překvapivé kombinaci křehkost a efemérnost s určitou tíhou a napětím. Pro další instalaci Romana využívá jinak poměrně komplikovaně použitelný prostor, kterým jsou schody do suterénního skladiště. Na ty skládá různě velká a částečně se překrývající zrcadla, ve kterých se při pohledu z vyvýšeného patra odráží strop i sami návštěvníci.

03374414.jpeg

V poslední části galerie se nachází společné dílo autorek, od něhož je odvozený název celé výstavy. V instalaci Too Soon nechávají umělkyně zmizet více než polovinu místnosti pod nánosem mouky, která vytváří jakousi jemnou imaginární krajinu. Z vrstvy, která svou strukturou evokuje pečlivě do bíla vycíděný povrch Měsíce, částečně vystupují dvě fotografie, od každé z autorek jedna. Onu zvláštní krajinu pak doplňuje modře natřený roh místnosti, který na první pohled připomíná určitý typ uměleckých stavitelských zásahů do galerijních dispozic. V tomto případě je ale barevným nátěrem jen zdůrazněn původní stav, roztomile groteskní tvarování dané komplikovaným navazováním klenby na stěnu.

Spojení Romany Drdové a Miroslavy Večeřové funguje dobře a jejich práce spolu v Galerii AMU příjemně korespondují. Pod kurátorským dohledem Evy Slunečkové se podařilo udělat výstavu, která citlivě reaguje na konkrétní prostor a i přes decentní počet děl ho díky společným leitmotivům zaplňuje tak, že máte pocit v podstatě jedné nepřetržité působivé instalace.

Výstavu můžete v Galerii AMU navštívit do 24. května.

03374412.jpeg
Spustit audio
autor: Karolina Ketmanová