Abstinence může být u mladých nepředstavitelná, v případě závislosti na počítači těžko reálná, říká adiktolog

23. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy počítač, závislost na počítači

Abstinence je pro mladistvé uživatele návykových látek nepředstavitelná, u závislosti na počítačích mnohdy zcela nereálná. Častěji se proto mluví o kontrolovaném užívání. Závislost v mladém věku může mít vliv na vývoj mozku, liší se i vlastní tolerance užitých látek. Pro mladší generace je terapie dostupnější než dřív, překážky ve smyslu stigmatizace docházení do terapie mizí.

Do adiktologické ambulance pro děti a dorost na Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze přichází v doprovodu rodičů i dvanáctileté děti, výjimečně se objeví i osmileté. Tématem bývají v této věkové kategorii častěji nelátkové závislosti, většinou nadměrné a škodlivé trávení času u počítačů a tabletů. U středoškoláků jsou pak četnější látkové závislosti, mezi nimiž se hodně objevuje pro svou snadnou dostupnost i zneužívání léků na předpis.

Čtěte také

Práce s mladými závislými je jiná než s dospělými uživateli. „Zatímco u dospělých můžeme doporučit změnu prostředí, ve kterém člověk žije, u čtrnáctiletého to není reálné,“ popisuje jedno ze specifik adiktolog a terapeut Tomáš Jandáč.

Jinak se také hledá motivace ke změně, vzhledem k tomu, že mladí uživatelé ještě nemají tak rozsáhlé zkušenosti s negativními dopady závislosti jako lidé po deseti, dvaceti letech užívání. Zvláštností je pak i skutečnost, že u uživatelů mladších 18 let je ve hře kromě potřeb klienta a možností terapeuta i zakázka rodičů, kteří mnohdy přichází s nastavením „tady máte moje dítě, opravte ho“.

Téma abstinence je pro řadu mladistvých nepředstavitelné a u závislosti na počítačích prakticky nemožné, potenciální cestou je kontrolované užívání.

Co vede mladé lidi do terapie už na prahu dospělosti? Jak se hledá motivace ke změně životního stylu, když mnohdy chybí negativní zkušenosti spojené se závislostí? A má cenu jít do léčby, když je člověku dvacet a nemá jasno v tom, jestli chce vážně abstinovat? Poslechněte si Diagnózu F s Tomášem Jandáčem.

Spustit audio