Bourání s architektem Petrem Všetečkou

27. listopad 2013

Hostem 143. dílu Bourání byl architekt Petr Všetečka z kanceláře Transat architekti.

Povídali jsme si o jeho návrzích novostaveb, ale především rekonstrukcí a instalací výstav. O spolupráci s tvůrci s různých oborů. Došlo také na debatu o podmínkách pro práci architektů, protože Petr dlouhodobě aktivně působí v rámci České komory architektů a to především v pracovní skupině, která se zabývá přípravou a propagací architektonických soutěží.

Petr Všetečka ( * 1968)
absolvoval v roce 1991 Fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1997 vede ateliér TRANSAT architekti, v němž spolupracuje s Robertem Václavíkem, Alenou Všetečkovou, Karlem Menšíkem a Markétou Čermákovou. Spolu s nimi je autorem a spoluautorem projektů obnovy a restaurování památek – Jurkovičovy vily v Brně, Minaretu v Lednici, Baťova mrakodrapu ve Zlíně (s Ivanem Bergmannem, Ladislavem Pastrnkem a dalšími), Arcibiskupských zahrad v Kroměříži (s Architekty D.R.N.H) a dalších. Pro řadu objektů zpracoval stavebně-historické průzkumy, např. pro hlavní budovu Národního muzea. Pro Zlínský kraj vytvořil koncepci umístění krajské knihovny, galerie a muzea do nevyužitých továrních budov (14|15 Baťův institut), pro kterou zorganizoval v roce 2009 architektonickou soutěž (vítězný návrh ateliéru A.D.N.S. byl realizován v letech 2011-2013) a navrhl stálé expozice. Pro město Zlín připravil koncepci obnovy Památníku Tomáše Bati. V Praze je autorem úprav Národního památníku na Vítkově – Hrobu neznámého vojína, přestavby mauzolea a stálé expozice. Ve svých projektech nechává prostor i dalším umělcům (m.j. Josefu Bolfovi, Milivoji Husákovi, Tomáši Luňákovi, Zdeňku Macháčkovi, Petru Niklovi).

Kromě projektů se věnuje publikování a propagaci architektury (3 vily architekta Zdeňka Plesníka: Zikmundova, Hanzelkova, Liškova, Moderní architektura Moravy a Slezska, Slavné vily Zlínského kraje, Manuál energeticky úsporné architektury ČKA, Metodika obnovy okenních výplní a výkladců NPÚ, ročenka Česká architektura 2010-2011).

Ve veřejných architektonických a výtvarných soutěžích získal několik cen a odměn – v soutěži o Cenu Jaromíra Krejcara (s Ivanem Palackým, 1993), v soutěži na Pomník TGM v Praze (1996), v mezinárodní soutěži na Bažantnici Pražského hradu (s Robertem Václavíkem, 1998) a v soutěži na Památník Cyrila a Metoděje v Brně (s Radimem Hankem, 2011).

V soutěžních přehlídkách získaly práce ateliéru Transat architekti cenu a čestná uznání v soutěži Grand Prix Obce architektů (2005, 2011, 2012), čestné uznání v Europa Nostra Awards (2012) a zvláštní cenu v soutěži Gloria musaealis (2012).

autor: Adam Gebrian
Spustit audio