Divadlo Feste jsou brněnští hledači identity

20. únor 2014

Divadlo Feste vzniklo na přelomu let 2006 a 2007 jako projekt absolventa režie na JAMU Jiřího Honzírka. Zařadilo se mezi výrazné nezávislé profesionální soubory, které přistupují koncepčním způsobem k politické nebo společenské tematice. Kromě cyklu vlastních inscenací iniciovalo řadu scénických čtení ze států bývalé Jugoslávie, Běloruska a naposledy několika afrických zemí. Je také úzce spojeno s klubem Kabinet Múz, ve kterém působí.

Jako pomyslný počátek Divadla Feste lze vnímat Honzírkovu absolventskou inscenaci Jitro kouzelníků ve Studiu Marta. Postupy, které v ní uplatňoval, totiž postupně rozpracovával v každé další inscenaci série Identita, tvořící základní pilíř dramaturgie. „Cyklus Identita vznikl v roce 2007, když jsme divadlo založili. Pojmenovali jsme tak celkovou dramaturgii, ve které jsme chtěli propojovat události zásadně formující českou společnost s těmi současnými. A tím vším se také ptát na naši budoucnost, ne předpovídat, ale ohledávat její podobu,“ komentuje dramaturgii Jiří Honzírek.

Tematicky se Divadlo Feste během sedmi let své existence vyslovilo k společenským fenoménům v řadě autorských projektů. Ke každé inscenaci Honzírek i další tvůrci přistupují jako ke svébytné formě. Např. Náš islám problematizuje stereotypy vztahující se k muslimským zemím i kultuře a byl inscenován jako dokumentární drama. Haz.Art Honzírek vytvořil pro změnu jako improvizované a částečně pohybové divadlo. Feste uvedlo také hru Martina Crimpa Mimořádné události. Nadčasový text zasadil Jiří Honzírek do stále živé diskuse nad atentáty Anderse Breivika a inscenace patří k tomu nejlepšímu, co v divadle vzniklo.

03066170.jpeg

Zcela zásadní byl však pro dramaturgii Divadla Feste rok 2011, ve kterém začalo s tradicí site-specific scénických čtení. Festivaly YOUGO (hry ze zemí bývalé Jugoslávie), by.By (přehled tvůrců z Běloruska) a Specific (dramatika afrických států) nebyly jedinečné pouze ve výběru titulů ze zemí, které se v konvenčním českém prostředí na jevištích zkrátka neobjevují. Hlavní devízou byla celková atmosféra, jejíž specifika Honzírek dále vysvětluje: „My jsme se snažili propojit i světy zřizovaného a nezřizovaného divadla, Janáčkovy akademie i totálně nedivadelní neziskovky 4AM Fórum pro architekturu a média. Pro nás je ten festival důležitý i v tom, že může znepokojovat lokální brněnské stereotypy divadelního provozu.“

Koncepční způsob se nedotýká pouze inscenování, ale také dramaturgie. „Máme v plánu také trilogii. V roce 2014 to bude Jan Hus, v roce 2015 to bude Zdeněk Nejedlý a v roce 2016 Alois Jirásek. Zajímavé na tom je, že Nejedlý psal o Husovi i Jiráskovi, Jirásek zase o Husovi atd.,“ dodává k linii historické reflexe Jiří Honzírek. Vedle ní uvede Divadlo Feste dokumentární inscenaci zaměřenou na exekuce a připravuje několik dramatizací.

03066162.jpeg

Význam Feste je v tematických akcentech a možná ještě víc v roli jakéhosi moderátora diskuse v rámci brněnského divadelního prostředí i mimo něj. V momentech, kdy přesahuje rozměr divadla jako instituce, se totiž stává jedinečnou platformou společenského dialogu.

autor: Martin Macho Macháček
Spustit audio