Fair Art: Právní pomoc pro umění 2.0

22. květen 2014
03127311.jpeg

V pražském klubu NoD se včera konal večírek ke spuštění nové verze právní poradny pro umělce neziskové organizace Fair Art. Jak poradna funguje, jsme se ptali jednoho z jejích zakladatelů, Martina Leskovjana.

Jak dlouho Fair Art existuje?
Fair Art k dnešnímu dni funguje rok a půl. Právní poradnu jsme otevřeli před rokem, ale pracovala v takové beta verzi, kdy jsme si osahávali, jak naše právní prostředí umožňuje poskytovat pomoc na bezplatné rovině, a hledali jsme způsob, jakým ji postavit. Jsme přesvědčeni, že jsme našli správnou cestu. Fair Art začal ve dvou lidech, já a Ondřej Stupal jsme se potkali a řekli si, že cítíme potřebu zajistit kvalifikovanější a dostupnější právní pomoc pro umělce a umělecké organizace, a začali jsme se inspirovat u newyorské organizace Volunteer Lawyers for the Arts of New York, která tuhle činnost provozuje už 42 let.

Říkal jsi, že jste našli ideální formu fungování Fair Artu. Jak tedy vypadá?
Vytvořili jsme skupinu jedenácti advokátů, kteří souhlasili, že budou s Fair Artem spolupracovat bez nároku na honorář. Když se přihlásí klient do naší poradny, my s ním zpracujeme jeho případ a připravíme ho tak, aby měl advokát co nejméně práce. Následně s ním sjednáme schůzku. Advokát dostane předpřipravené podklady a dá umělci nebo umělecké organizaci kvalifikovanou pomoc.

03127308.jpeg

Jak složité bylo přemluvit advokáty ke spolupráci zadarmo?
Musím říct, že to nebylo ani tak složité. Je vidět, že téma pomoci umění a kultuře všichni vnímají jako kritickou věc, kde je třeba se angažovat, a že žádný advokát, kterého jsme doposud oslovili, nás vysloveně neodmítl. Někteří přislíbili spolupráci až později, protože jsou nyní příliš zavaleni prací především s novým občanským zákoníkem. Ale máme jenom dobré zkušenosti.

Můžeš dát příklad problému, který s umělci řešíte?
Škála problémů je až překvapivě široká. Nejčastěji se právní pomoc umělců spojuje s autorským právem, ale k nám se dostává mnohem bohatší spektrum problémů. Nejčastěji smluvní záležitosti, smlouvy o dílo, smlouvy s galeriemi, kupní smlouvy, ale řešíme i otázky správního práva, když chce umělec třeba instalovat dílo ve veřejném prostoru, nebo otázky dokonce trestního práva, což se nejčastěji týká street artu a různých guerillových instalací a podobně.

Kolik jste zatím měli klientů?
Právní poradnou doposud prošlo 30 klientů.

03127310.jpeg

Ty sám jsi absolvoval stáž v New Yorku, o co přesně šlo?
Právě v organizaci Volunteer Lawyers for the Arts, která nás inspirovala k samotnému založení Fair Artu. Díky Ondřejovým kontaktům v New Yorku a díky tomu, že mnoho let působil na newyorské scéně, jsem se tam mohl jet podívat. Ondřej tam dělal celou řadu kurátorských a produkčních projektů. A jeho hlavní činností je dostávat české umělce do zahraničí.

Pracoval jsi tam na nějakých konkrétních projektech?
První měsíc stáže jsem měl možnost projít všemi odděleními organizace a další měsíc byl otevřený, ten jsem věnoval několika projektům. Jeden z nich bylo natočení motivačního videa, které jsme tu dnes slavnostně ukázali.

03127309.jpeg

Budeme se na něj taky moci někde podívat?
Je dostupné na našem YouTube kanálu, webu nebo Facebooku. Video se jmenuje Proč spolupracovat s Fair Artem.

Co plánujete do budoucna?
Zaměřujeme se primárně na rozjezd poradny, ale připravili jsme i sérii kurzů, které se týkají praktického použití poznatků o novém občanském zákoníku v praxi kulturního provozu. Chystáme primárně spolupráci s vysokými školami uměleckého zaměření, ale budeme dělat i kurzy pro veřejnost. Posluchačům Radia Wave bych chtěl vzkázat, že doporučuju mít oči otevřený a hledat cesty, jak pomáhat svému okolí.