Hergot!: 1 + 1 + 1 = 1

Jak už to v křesťanství chodí, jeden z nejtypičtějších myšlenkových konceptů je zároveň jedním z nejobtížněji vysvětlitelných. Proto je také představa Svaté Trojice jinými náboženskými tradicemi hodnocena jako mnohobožství.

Téma dalšího Hergot!u je tedy opětovným potvrzením, že následovníci Ježíše Krista žijí víru plnou paradoxů. Teologický obor trinitologie vede vlastně až dodnes zápas o pochopení vztahů mezi Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a Duchem Svatým, mač, který zřejmě jen tak neskončí.

Petr Wagner, Jan Škrob a Jakub Ort podávají náročné teologické téma na svátek Nejsvětější Trojice trochu odlehčeným způsobem (což se projeví už v úvodních zprávách) a sebekriticky přiznávají, že jsou na Trojici krátcí. Jako odborníka na telefonu si vybrali tentokrát Petra Galluse z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a pro oživení pouštějí polské reggae, řeckou vokální polyfonii, srbský „sprit-filled“ rock, smutný synthpop a šlágr ze spaghetti westernu s Terencem Hillem v hlavní roli.