Hergot!: Hrabalovské duchovno

Sto let od narození Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů všech dob, si připomeneme i v Hergot!u. Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner se totiž shodli na tom, že Hrabalovo dílo je pozoruhodné právě i z hlediska duchovního či náboženského.

Do studia si proto pozvali Martina Charváta, literárního teoretika a sémiotika, který se dílem Bohumila Hrabala podrobně zabývá a vyzdvihuje přitom jeho existenciální, a proto svým způsobem duchovní, rozměr.

Dozvíme se také, že postava Ježíše Krista v různých podobách je jedním z nejčastěji se opakujících motivů u Hrabala vůbec, a o prolínání všednosti a banality s posvátnem. Z konkrétních děl se podrobněji podíváme na povídku Kain a zajímavé dílo Schizofrenické evangelium.

Zazněli The Cure, zbrusunoví Woven Hand nebo také Tornádo Lou a jejich zhudebnění Hrabalova textu Sladké je žít.