Hergot!: Pád do Božího nekonečna

Kontemplace, meditace, usebrání v tichu, ponoření do sebe sama. Různé pojmy pro stejnou věc? Různé cesty k jednomu cíli? Jan Škrob, Petr Wagner a Dominik Čejka si k rozhovoru pozvali jezuitu Petra Vacíka, který se kromě tradičních křesťanských metod kontemplace věnuje i cestám v křesťanském světě méně běžným – mimo jiné i zazenové meditaci.

Podle Petra Vacíka vedou k jednomu cíli, tedy setkání s Bohem, různé cesty. Každému člověku vyhovují jiné a často záleží i na situaci. Meditaci přirovnává k dlouhému pádu, na jehož konci je Bůh. Stejně příhodná je podle něj ovšem i metafora výstupu na vrchol.

Hudební doprovod k dílu o tichu obstarala klasická skladba Sound of Silence v netradičním provedení Emiliany Torrini, filmová hitovka Little Green Bag nebo hiphopová nálož věnovaná svatému Ignáci z Loyoly.