Hergot!: Proroci a luštěniny

Prorocká kritika je pojem, se kterým se dnešní člověk může běžně setkat. Často je prorocká role přisuzována těm, kteří se nebojí kritizovat společenskou situaci a vystupují proti establishmentu.

Je tu ale vůbec nějaká spojitost se starozákonními proroky, kterým je věnována značná část biblických textů? Petr Wagner, Jan Škrob a Jakub Ort si tentokrát popovídají o tématech a způsobech prorokování, jak ho najdeme ve Starém zákoně a jak se s ním můžeme setkat dnes. Posvítíme si na ortodoxní zvěstování i na inovativní práci s Boží nadějí pro člověka.

V biblickém okénku nahlédneme do neobvyklého jídelníčku proroka Ezechiele a dozvíme se také, zda lze za proroka považovat i Vlastíka Plamínka. Na otázky nám odpoví docent Jiří Hoblík z Univerzity v Ústí nad Labem a k tanci i k poslechu zahráli Matisyahu, Belle and Sebastian a For Today.