Hergot! s teologem Pavlem Filipim: Kalich je vyřešený problém

03224581.jpeg

Před šesti set lety začal Mistr Jakoubek ze Stříbra znovu podávat při svaté večeři Páně všem věřícím i kalich. Kalich se stal posléze jedním ze symbolů rodícího se husitského hnutí a je důležitým symbolem dodnes. Redaktoři Hergot!u k této příležitosti nahráli rozhovor s evangelickým teologem Pavlem Filipim, kterého se zeptali na historické a teologické souvislosti přijímání kalicha laiky v 15. století, ale také na problém společného slavení eucharistie mezi příslušníky různých konfesí v dnešní době.

Profesor Pavel Filipi je přední evangelický teolog a odborník na otázky tzv. praktické teologie. V roce 1991 vydal knihu Hostina chudých, která se zabývá večeří Páně, jejími biblickými kořeny a různými aspekty jejího slavení. Filipi se kromě toho dlouhodobě zabývá otázkami ekumeny a pomáhá budovat bližší vztahy mezi křesťanskými církvemi.

Vysluhování pod obojí všem věřícím byl jeden z programatických bodů husitství a české reformace. Husité se odvolávali na historickou církevní praxi, která byla změněna až ve 12. století. Důležitým argumentem byl ale především text Nového zákona, který zaznamenává Ježíšova slova „Pijte z něho všichni.“ (26. kapitola Matoušova evangelia). Ve snaze o prosazení vysluhování pod obojí lze vysledovat i zřetelný antiklerikální osten. Kalich patří všem, lhostejno, zda je to kněz nebo prostý věřící, a ke změně Ježíšova výroku nikoho neopravňuje ani jeho kněžský titul. „Aby žádný tělesný papež, biskup, úředník toho jinak nezměnil, co řka Ježíš učinil,“ zpívá se v jedné z dobových husitských písní.

03223231.jpeg

Přestože kalich je stále silným symbolem, který rezonuje v obecném povědomí, přijímání pod obojí již je podle Filipiho vyřešenou záležitostí: „Já si myslím, že ten problém už dneska není aktuální. Kalich už není bojové heslo a přijímání pod obojí je povoleno ve všech církvích, včetně římskokatolické.“ Přesto zůstává eucharistie i dnes neuralgickým bodem mezicírkevních vztahů.

Problémem totiž zůstává otázka společného slavení křesťanů různé církevní příslušnosti. Pro někoho možná trochu překvapivě ovšem neleží kámen úrazu v rozličných teologických výkladech eucharistie, ale v pojetí úřadu kněze, který chléb a víno vysluhuje. Možnosti překonání překážek na cestě ke společnému slavení večeře Páně, ale také význam večeře Páně pro dnešního křesťana jsou dalšími tématy rozhovoru s profesorem Pavlem Filipim, ale také tradičního biblického okénka.

Playlist:
Chris Moss Acid – Last supper dub [extended moo mix]
Halls – Holy Communion (From 'Ark', No Pain In Pop 2012)
Eucharist – Floating
My Bloody Valentine – The Last Supper
Gang Gang Dance – First Communion