Jak je to s lidskou přirozeností? Je to morální nárok nebo prostě to, co nás všechny spojuje?

8. srpen 2021

O tématu lidské přirozenosti se vedou filozofické spory už od antiky. Důležité místo tento pojem ale získal také v katolické teologii. V konzervativních katolických kruzích se právě přirozenost používá jako jeden z hlavních argumentů v etických otázkách, ale především v oblasti kulturních válek. 

Katolický teolog a člen redakční rady časopisu Salve Tomáš Sixta je nicméně přesvědčen, že se v katolickém prostředí o přirozenosti uvažuje příliš široce – má o ní podle něj smysl mluvit skutečně jen v souvislosti s tím, co mají všichni lidé společné.

Jedním z velkých témat, kde se často argumentuje právě přirozeností, je homosexualita a vztahy LGBTQ lidí. Sixta konstatuje, že jednoduchým protiargumentem je setkání s jakýmkoli LGBTQ člověkem: tváří v tvář konkrétním lidem a jejich prožívání světa podle něj není možné tvrdit, že jsou v rozporu s lidskou přirozeností. Sixta v tomto kontextu připomíná i údajně tradiční a přirozené genderové role, které ale v různých částech světa mohou vypadat velmi jinak – těžko pak v obecném smyslu u těchto věcí mluvit o lidské přirozenosti.

Tomáš Sixta

Tomáš Sixta také upozorňuje, že v současné katolické etice už důraz na přirozenost skutečně postupně ustupuje do pozadí. Jednou z alternativ je etika odpovědnosti, v níž jde místo nekompromisních představ o tom, jak by věci měly být a jak by lidé měli žít, o ohleduplné a zodpovědné mezilidské vztahy.

Zajímá vás víc? V čem všem se argumentuje lidskou přirozeností? Shodují se na její podstatě všechny křesťanské tradice? A jak to má papež František? Pusťte si celý pořad!

Spustit audio