Kastovní systém v Indii jen tak nepadne, říká Pavel Hons z Orientálního ústavu AV

28. duben 2019

Pavel Hons z Orientálního ústavu AV ČR se zaměřuje na problematiku kastovního systému v Indii. Je autorem knihy Kasta, a basta!, která se na tento spletitý rozměr indické společnosti dívá se zvláštním důrazem na ty nejnižší kasty, takzvané nedotýkatelné neboli dálity. I když je na Západě poměrně běžná představa, že dálité jsou specifická kasta – poslední v jasně daném žebříčku –, Pavel Hons vysvětluje, proč je tento pohled nesprávný. Dálitských kast je mnoho.

I když jsou na samém dně indického společenského žebříčku, i mezi nimi panuje řevnivost a vnitřní hierarchie. Další věc je, že se nedá jednoznačně určit, jak vysoko nebo nízko je která kasta postavená. Žebříček v pravém slova smyslu neexistuje. Součástí kastovního systému je i to, že kasty – a to i ty nejnižší – mezi sebou vedou spory o to, která je lepší a důstojnější.

Pavel Hons

V rámci hinduismu mají dálité vlastní bohy a bohyně, které uctívají, vlastní svatá místa, vlastní rituály. Vysvobozením ze společenské nerovnosti je pro ně ale zároveň často konverze k náboženství, které nerovnost mezi lidmi na základě původu neuznává: to může být křesťanství, buddhismus nebo islám. Mohou být ale i nepříjemně překvapeni. Lze totiž narazit i na to, že se rozdíly mezi kastami přenášejí i do náboženského prostředí, kde by člověk nečekal, že mohou hrát roli. Pavel Hons zdůrazňuje, že i když se kastovní systém v Indii neustále proměňuje – například i vlivem urbanizace –, jeho kořeny jsou hluboké a silné. Pro mnoho lidí je bez ohledu na jejich postavení kastovní příslušnost důležitým prvkem osobní identity.

Zajímá vás víc? Usilují dálité spíš o rozbití kastovního systému, nebo jsou na svou identitu hrdí? Jak moc reálně musejí čelit diskriminaci? Poslechněte si celý pořad!

autoři: Fatima Rahimi , Jan Škrob , Petr Wagner
Spustit audio