Little Beat Different vydává českého skladatele Goldscheidera, spolutvůrce softwaru Music Typewriter

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Label Little Beat Different

Little Beat Different původně začalo jako DJské sdružení tří kamarádů žijících v Londýně – Slováka, Čecha a Poláka. Jak naznačuje už jejich název, žánrově se nijak nevymezují. Vydávají experimentální elektroniku, techno a house i reedice historické hudby. Řadí se tak mezi nové labely, které se snaží reflektovat svou vlastní hudební historii.

Na rozdíl třeba od projektu CS Industrial, zaměřujícího se na digitální archivaci undergroundových nahrávek ze žánru industriál a EBM, Little Beat Different pokračuje v podobné ose jako třeba pražský projekt Jupiter 08, orientující se na synthpop a coldwave. Zajímavá je také rekontextualizace hudby původně vzniklé v rámci tehdejšího oficiálního kontextu – třeba projekt ORM, jehož experimentálnější kousky se před dvěma lety objevily právě na Little Beat Different.

„Label jsme plánovali založit i předtím a chtěli se věnovat hlavně současné elektronice a technu, ale přes našeho kamaráda DJ Schwu jsme se dostali k materiálům jeho otce, pana Růžičky z kapely ORM. Po návštěvě jeho pražského studia jsme odcházeli s flashkou plnou starých nahrávek z originálních pásů a hned nám bylo jasné, že to musíme vydat jako první,“ vysvětluje spoluzakladatel labelu Robert Schön. Label má tři divize se specifickým fokusem a formáty. „Lbdissues se zaměřuje na historické releasy, zejména z východní Evropy a jejich edity. Druhá edice, Lbdaudio, se primárně specializuje na techno a house. Lbddigital je hlavně o experimentální elektronice a technu na kazetách.“

Jejich aktuálním releasem je album českého skladatela Alexandra Goldscheidera, který působil jako DJ, kritik a producent ve státním vydavatelství Supraphon. Poté, co se přestěhoval do Londýna, pracoval pro legendární studio BBC Radiophonic Workshop a založil softwarovou a hardwarovou společnost, která kromě jiného vytvořila v té době průkopnický hudební software The Music Typewriter. „Je to kompilace skladeb pana Goldscheidera z období od roku 1975 až do roku 2000, které vytvořil pro sebe, jiné hudebníky, film, televizi, výstavy. Podobně jako u desky projektu ORM jsme se nesnažili o autorovo ‚best of‘, ale spíše o výběr nadčasových skladeb.“

Little Beat Different originally started as a DJ collective of three friends – from Slovakia, Czech Republic and Poland - living and working in London. As its title denotes, there are no genre boundaries in the label's output. They release anything from experimental electronics, techno, house to historical re-editions. In 2016, they for instance, published an album by the Czech synth pioneers ORM. “We had planned to start a label in the past to primarily release contemporary electronic music and techno, but after we visited our friend DJ Schwa in Prague, we changed our mind. We managed to get our hands on the music of his father, Mr Růžička from ORM, and ended up leaving his studio with lots of material from the original reels. We knew at that point that this would be our first release,” says label co-founder Robert Schön. The label as such has three divisions with a specific focus and formats. “Lbdissues focuses on historical releases, primarily from Eastern Europe, and their edits. The second branch, Lbdaudio, specializes on techno and house, while Lbddigital is devoted to experimental electronics and techno on cassettes.”

Label Little Beat Different

Their current release is an album by the Czech composer Alexander Goldscheider, a DJ, author and producer at the state-owned Supraphon label. After moving to London, he worked for the legendary BBC Radiophonic Workshop and established a software and hardware company, which developed a visionary music software at the time called The Music Typewriter. “It is a compilation of tracks by Mr Goldscheider dating from 1975 to 2000, which he made for himself and for other musicians, as well as for film, TV and exhibitions. Similarly to the ORM release, we didn't want to produce a “Best of” album, but rather bring out a selection of timeless compositions.”

http://littlebeatdifferent.com