Pervitin jako postava v knize o současném Česku. Rychlíková a Šplíchal napsali pro Alarm knihu PIKO

5. prosinec 2022

Po sérii reportáží na webu vychází v nakladatelství Alarm i kniha s příznačným a úderným názvem PIKO. Příběhy lidí užívajících pervitin odráží vývoj a rozšířenost této známé a dnes nelegální látky. Od předrevolučních experimentů až ke sdílení užívání na sociálních sítích nás redaktorské duo Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal zavede třeba do abstinující komunity nebo vězení.

„Dřív se asi lidé víc styděli za to, že jsou uživateli a uživatelkami drog. Dneska, co jsem měla možnost pochopit z komunikace s mladšími uživateli nebo lidmi, co mají identitu feťáků, tak se za to nestydí a nemají problém to sdílet,“ sdílí své pocity o proměně v užívání pervitinu a společenském kontextu Apolena. To je i případ lidí, kteří byli do textů ochotni přispět svým příběhem, a také jsou třeba aktivní na sociálních sítích.

Apolena Rychlíková, Pavel Šplíchal: PIKO

Rozšířenost mezi mladou generací se ale v celkovém měřítku sleduje velmi složitě. „Z výzkumů dělaných na užívání drog mezi mladými dospívajícími to vychází tak, že drogy skoro neberou. Realita je ale jinde, to jsme si ověřili i sami v terénu,“ dodává Rychlíková. Životní příběhy lidí, kteří mají s pervitinem zkušenost, jsou v knize PIKO zpracovány čtivě, autoři se snažili vyhnout bulvárním vyjádřením nebo sociálnímu pornu.

Vzhledem k citlivosti celého tématu jsou postavy anonymizované. Na autentičnosti výpovědím dodává použitý slovník, který si autoři museli osvojit. „Můj nejoblíbenější nový výraz je Máchalová. Člověk, který třeba už nic nebere, ale zůstává mu určitý způsob pohybu, který souvisí s pikařskou vykrouceností,“ odhaluje Pavel slang odvozený z pohádky S čerty nejsou žerty.

Kdo si bude PIKO číst a jak může působit takový text na abstinující lidi s drogovou zkušeností? Poslechněte si celý rozhovor.