Přes čáru: Středověk jako privilegovaný prostor pro setkávání

22. srpen 2016
Přes čáru

Dějiny středověkého umění se sice neumísťují na špici oborů, které je zbytečné studovat, ale zřejmě pouze proto, že sestavovatelé podobných žebříčků netuší, že se něco podobného studovat dá. Vedle oborů, jako je latina, filozofie, orální historie nebo genderová studia – ty patří mezi nejoblíbenější nepotřebné obory, by se dějiny středověkého umění velmi dobře vyjímaly. Nicméně zájem o ně neklesá.

Na Masarykově univerzitě v Brně se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí Centrum raně středověkých studií. Jeho vedoucí Ivan Foletti vysvětluje, že dnes – podobně jako ve středověku – má obraz obrovskou sílu. „Mění se témata, ale síla zůstává. Byť možná dnešní obraz prožívá jistou míru inflace,“ dodává Foletti.

Západ – Byzanc – Islám

„Ta tři slova v názvu našeho centra mají vyjadřovat touhu po dialogu, po popisu středověkého světa, který byl především světem interakce,“ říká Foletti a doplňuje, že zkušenost středověkého světa je něco, co možná začínáme trochu poznávat v rámci Evropy.

Ve středověku totiž neexistovaly hranice. „Hranice jsou novodobý koncept. Hranice ve smyslu ostnatý drát vznikly po první světové válce,“ připomíná Ivan Foletti. Středověk je podle něj privilegovaným prostorem pro setkávání.

Knihovna, Convivium, přednáška studentů pro veřejnost

Centrum raně středověkých studií na FF MU otevírá Knihovnu Hanse Beltinga. Obsahuje asi 8 tisíc svazků od světoznámého kunsthistorika včetně děl, která sám napsal. Při slavnostním otevření knihovny Hans Belting prohlásil: „Je to zvláštní pocit vidět knihy, se kterými jsem strávil tolik času, na tomto místě, kde znovu ožívají. Komu patří knihy? Zaplatil jsem za ně já, ale to neznamená, že mi patří. Patří tomu, kdo je čte. Knihy se nepíšou proto, aby byly. Žijí, dokud nacházejí nové čtenáře.“

Podle Beltinga je důležité, že jeho knihy jsou právě v Česku. „Společná historie Česka a Německa, to je velmi zlá doba. A možnost takto koexistovat a spolupracovat je nadějí do budoucna.“

03629089.jpeg

Belting si vybral pro svůj dar brněnské pracoviště kvůli jeho čilé mezinárodní spolupráci a kvůli tomu, že se snaží postihovat danou problematiku v širším kontextu. To je dobře vidět např. na odborné revue Convivium, která vychází dvakrát ročně.

Studenti centra pořádají každý semestr cyklus přednášek pro veřejnost Středověc Jinax. Ta příští bude ve čtvrtek 19. května, kdy přijede ze studijního pobytu v Miláně Martin Lešák a bude mluvit o langobardské věži plné krásných fresek.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio