Problémem stárnoucích uživatelů drog je osamocenost, říká psychoterapeut

03661305.jpeg
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě 03661305.jpeg

Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, které nabízí řadu sociálních, zdravotních a psychologických služeb lidem, kteří neabstinují a ani se od nich v tu chvíli abstinence nečeká. „Uživatelé drog si tam v řadě případů přicházejí mimo poskytované služby i pro pocit bezpečí, může to pro ně být útočiště, někdy používám i slovo domov,“ popisuje okolnosti poskytování služeb v takzvaném káčku vedoucí Kontaktního centra Sananim a psychoterapeut David Pešek.

V kontaktním centru je možné s uživateli pracovat na jejich motivaci ke změně životního stylu a k abstinenci, ovšem samotná léčba může mít mnoho podob, může trvat různě dlouho a jejím cílem vlastně ani nemusí být samotná abstinence. „Je trochu paradoxní, že v české společnosti, která má daleko větší problémy s lidmi, kteří pijí alkohol, a těch je koneckonců mnohonásobně víc než uživatelů nelegálních nealkoholových drog, stále panuje ten striktní pohled, že výsledkem léčby musí být úplná abstinence a že ten člověk musí úplně změnit svůj životní styl,“ říká Pešek.

David Pešek

Průměrný věk uživatelů drog přicházejících do Kontaktního centra Sananim je 35 let a v posledních letech roste ročně o necelý rok. David Pešek se ve své práci setkává i s lidmi, kterým je kolem šedesáti či sedmdesáti let. „Jejich hlavním problémem je většinou osamocenost,“ říká psychoterapeut. Kromě toho se řada z nich potýká také s duševními nemocemi a nemocemi spojenými se seniorským věkem, které se však u uživatelů drog mohou projevovat už třeba kolem čtyřicítky.

Proč populace uživatelů drog stárne? Mají senioři, kteří berou drogy, šanci na umístění v domově důchodců? A po čem touží ti, kteří se pravděpodobně svého drogového návyku do konce života nezbaví? Poslechněte si Diagnózu F s vedoucím Kontaktního centra Sananim Davidem Peškem.

Kontaktní centrum Sananim
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti