Problémem stárnoucích uživatelů drog je osamocenost, říká psychoterapeut

23. srpen 2019

Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, které nabízí řadu sociálních, zdravotních a psychologických služeb lidem, kteří neabstinují a ani se od nich v tu chvíli abstinence nečeká. „Uživatelé drog si tam v řadě případů přicházejí mimo poskytované služby i pro pocit bezpečí, může to pro ně být útočiště, někdy používám i slovo domov,“ popisuje okolnosti poskytování služeb v takzvaném káčku vedoucí Kontaktního centra Sananim a psychoterapeut David Pešek.

V kontaktním centru je možné s uživateli pracovat na jejich motivaci ke změně životního stylu a k abstinenci, ovšem samotná léčba může mít mnoho podob, může trvat různě dlouho a jejím cílem vlastně ani nemusí být samotná abstinence. „Je trochu paradoxní, že v české společnosti, která má daleko větší problémy s lidmi, kteří pijí alkohol, a těch je koneckonců mnohonásobně víc než uživatelů nelegálních nealkoholových drog, stále panuje ten striktní pohled, že výsledkem léčby musí být úplná abstinence a že ten člověk musí úplně změnit svůj životní styl,“ říká Pešek.

David Pešek

Průměrný věk uživatelů drog přicházejících do Kontaktního centra Sananim je 35 let a v posledních letech roste ročně o necelý rok. David Pešek se ve své práci setkává i s lidmi, kterým je kolem šedesáti či sedmdesáti let. „Jejich hlavním problémem je většinou osamocenost,“ říká psychoterapeut. Kromě toho se řada z nich potýká také s duševními nemocemi a nemocemi spojenými se seniorským věkem, které se však u uživatelů drog mohou projevovat už třeba kolem čtyřicítky.

Proč populace uživatelů drog stárne? Mají senioři, kteří berou drogy, šanci na umístění v domově důchodců? A po čem touží ti, kteří se pravděpodobně svého drogového návyku do konce života nezbaví? Poslechněte si Diagnózu F s vedoucím Kontaktního centra Sananim Davidem Peškem.

Kontaktní centrum Sananim
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Spustit audio