Prolomit vlny: Legalizace prostituce je pokrokový nápad, pomůže ale skutečně?

25. únor 2019

Pirátská strana přichází s návrhem zákona, který má regulovat prostituci. Jeho cílem je prostituci dostat z šedé ekonomiky, omezit trestnou činnost a zdravotní rizika a zlepšit situaci prostitutek a prostitutů. Oproti předchozím návrhům v této oblasti se jedná o pokrokový přístup, který neodráží jen zájmy zákazníků, ale soustředí se i na situaci žen a mužů v prostituci.

Piráti chtějí lidem v prostituci umožnit odvádět daně. Ti by tak měli mít možnost platit si pojištění a později dostávat důchod. Už nyní však část prostitutek své služby provozuje pod zástěrkou masáží, což jim umožňuje vykazovat odvody. Svůj návrh Piráti hájí přínosem jedné miliardy do státní kasy na daních spolu s konstatováním, že prostituce tu vždy byla a bude. Vraždy tu však také byly odpradávna, ale neříkáme si, že s nimi nemůžeme nic udělat.

Přes čáru: V sexbyznysu pracuje čím dál víc matek se dvěma dětmi. Nedaří se jim uživit jinde

Prostituce - sex

Sexbyznys je téma, které se u nás stále příliš nediskutuje, zatímco v Německu, Francii nebo Kanadě se o legalizaci prostituce vedou bouřlivé celospolečenské debaty. Jak je to u nás s legislativou ohledně sexuálních služeb? Jakých sociálních skupin se tato činnost týká? Mění se pracovní podmínky žen v sexbyznysu k lepšímu, anebo být prostitutkou u nás stále znamená tabu?

Většina lidí považuje prostituci za dobrovolnou volbu žen. Lidé poskytující sex za peníze by si však z velké části vybrali jiný způsob výdělku, kdyby měli jinou možnost a nenutila je k tomu jejich ekonomická situace. Průzkumy říkají, že k prostituci vede muže i ženy právě chudoba, ztráta blízké osoby, bezdomovectví, drogová závislost, mladý věk a zkušenost se sexuálním násilím. Více než polovina prostitutek jsou matky samoživitelky. V takovém případě je návrh Pirátů využít miliardu korun, kterou stát získá zdaněním žen, které k prostituci dohnala chudoba, poněkud absurdní. Cesta ke zlepšení situace prostitutek pak vede spíš přes prosazování rovnosti žen a mužů a odbourávání ekonomických nerovností nebo například uzákonění zálohovaného výživného.

Záměrně používám slovo prostituce, nikoliv sexbyznys, který se v Česku pomalu ustaluje. Mluvíme-li o sexbyznysu, přistupujeme na to, že prostituce je práce jako každá jiná. Úmrtnost lidí, kteří poskytují sex za úplatu, je ale až 40x větší než v běžné práci. Zároveň jako společnost trpíme představou, že prostituce je velmi výnosná činnost, která vám téměř bez práce zajistí bohatý život. Ve skutečnosti si ale většina prostitutek nežije v přepychu. Akcentovat pak přínos z daní do státní kasy nemusí být úplně nejlepší způsob, jak narovnat obraz žen, které si tímto způsobem vydělávají.

Prostituce - prostitutka- red light district - Amsterodam

Sex s prostitutkou měl v Česku každý šestý muž. Ruku v ruce se zlepšováním situace lidí v prostituci by mělo jít snižování poptávky po placeném sexu. Když jsem se poptávala v okolí, našla jsem spoustu přátel, kteří služeb prostitutek využili. Někteří je přemlouvali k sexu bez kondomu nebo se snažili usmlouvat co nejnižší cenu. A vyprávěli o tom jako o zcela běžné situaci, nebylo to nic tajného, za co by se styděli. Když zabrouzdáte na server Norník.net, můžete si přečíst, jak muži prostitutky hodnotí bez špetky respektu, běžně mluví o „šlápotách“ nebo „ciginách“. Podle některých odbornic a odborníků si navíc většina zákazníků nechodí za prostitutkami ukojit jen svůj sexuální pud, ale jde jim především o dominanci, chvilkové přivlastnění člověka.

Ženy mají samozřejmě právo dělat si se svým tělem, co chtějí, včetně práva prodávat ho. Existuje i zcela dobrovolná prostituce, i když je jí velmi málo. Každá změna, která pomůže prostitutům a prostitutkám zlepšit život a pracovat v bezpečnějších podmínkách, je potřebná. Měli bychom se ale spíš bavit o tom, jak dosáhnout toho, aby ženy v prostituci vůbec nebyly. Ve Švédsku, kde je v zákoně ukotven abolicionistický přístup a jsou kriminalizováni zákazníci, je mezi prostitutkami pouze 10 % Švédek. Zbytek jsou migrantky. Kvalitní sociální systém a důstojné odměny za práci totiž Švédkám umožňují důstojnější způsob výdělku. Nestojí toto za inspiraci?

Jaká je nejlepší cesta k regulaci prostituce a proč by zdanění mohlo situaci lidí v prostituci ještě zhoršit? Poslechněte si komentář Johanny Nejedlové.

Komentáře v rubrice Prolomit vlny vyjadřují názory autora/autorky.

Spustit audio