Radio Ivo feat. Michal Suchánek: Jednou nohou v budoucnosti

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Radio Ivo feat. Michal Suchánek: Život nedoceníš

Opravdu se to stalo: díky nařízení vedení Českého rozhlasu, které trvalo na posílení souboru Rádia Ivo o minimálně jednu slavnou osobnost, tu máme premiéru nové hry pro čtveřici postav. A tím čtvrtým účinkujícím je bývalý populární dětský herec Michal Suchánek!

Radio Ivo je přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna a zpět do rozhlasu bez jakékoli transformace, pouze s možností vidět její vznik bez přípravy. Výrazová civilnost a zvukový realismus v pozvolném tempu performerů Johany Ožvold, Petra Marka a Mariana Moštíka. Záznam nové rozhlasové hry vysíláme vždy poslední sobotu v měsíci od 20:00.

Inkluze je jedním z ústředních témat dneška. Ať už v globálním, mezinárodněpolitickém měřítku migrace (Romana Bohunská sama už velmi dobře ví), tak v tom nejintimnějším smyslu přijetí jinakosti prakticky kdekoli v běžném životě. Skupina vedoucích dětského tábora pro handicapované o tom ví ještě možná více než Romana. Což je samozřejmě spíš literární paradox, neboť těžko může postava být obeznámenější než její autor. Nicméně ve smyslu mechanismu divácké/čtenářské imaginace, kdy je divák/čtenář schopen dotvořit si postavu na základě vlastní míry bohatosti jeho vnitřního světa, je vlastně pro autora spíš výhodné pouze naznačit (v rámci vlastních vědomostních a inteligenčních limitů) a tu hlavní část práce nechat na diváku/čtenáři. Případně na ovčáku/čtveráku. A toho Romana Bohunská hojně využívá. A netají se tím, že o mnoha tématech ví opravdu jen základ. Pro účely jejích rozšafně tragikomických příběhů to většinou stačí.

Tentokrát tu tedy máme spolupracovníky (a možná i potenciální budoucí partnery) Jirku a Štěpána, kteří se na louce setkávají s manželi Martou a Mírou Formánkovými. Všichni jsou si společenským postavením i pracovním zařazením rovni. A o to víc vyvstávají různosti jejich povah. Formánkovic jednoduchost kontrastuje s běsy Štěpána Voceckého, saturovanými tajemstvím z jeho společné minulosti s Martou Formánkovou. Každý si své vyrovnání s někdejším kritickým momentem života řeší ideově po svém, ovšem zajímavé je, že v obou případech se to děje na úrovni genderu. Ale zatímco Vocecký, podle drobného náznaku v jediné větě, zdá se uvažuje o změně sexuálního směřování, Formánková zřejmě nešťastně zakopla o esoterické nauky o své vnitřní bohyni. Můžeme být jen zvědavi, jak se tohle vyřeší a zda zvítězí opět ono smírné „Co jsme si, to jsme si!“.

Může se traumatizovaným vedoucím tábora pro handicapované zcela dařit proces inkluze? Dozvíme se něco o základech feminismu? Kdo se pokadí tentokrát?

Přijďte na natáčení další improvizované hry Radia Ivo 6. listopadu 2019. Začneme od 19 hodin ve Studiu 2 Českého rozhlasu na Vinohradské 12 v Praze. Vstup je zdarma a bez rezervací, kapacita studia je ale omezená. Proto přijďte včas.

Premiérové díly Radia Ivo slýcháte na Radiu Wave každou poslední sobotu v měsíci od 20 hodin, všechny si je můžete pustit na wave.cz/radioivo nebo na Spotify.