Rastafari aneb zelená exegeze

Hergot! se tentokrát zaměřil na rastafariánství. Zdá se, že s projevy tohoto náboženského směru už se někdy setkal téměř každý.

Rastafariánství je však komplexnější náboženský systém, než se může zdát po setkání s pár dredatými posluchači reggae. K marihuaně a hudbě patří také totiž náboženský asketismus ve stravování a zajímavé historické souvislosti. Osobnější pohled na toto náboženství získáme v rozhovoru s jedním z mála českých rastafariánů Lukášem Kaňokem.

Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner si pak společně popovídají o jeho dalších aspektech o zajímavé provázanosti s křesťanstvím a judaismem, o tom, kdo ztělesňuje Babylon v dnešní době a jestli je záhodno číst bibli pod vlivem marihuany.

Biblickému okénku bude tentokrát vévodit Babylon a zelená bylina. Bibli otevřeme dvakrát, na začátku i na jejím úplném konci.

Hudební doprovod se bude skládat z klasických i méně klasických reggae kousků. Zazní Bob Marley, Bunny Wailer, Willie Williams a další.