Respekt spíše než peníze. Učitelé neoblíbených předmětů nepotřebují podpořit jen vyšším platem

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03660181.jpeg

Demotivace učitelů a žáků vyplývá podle Barbory Urbanové nejen ze špatného platového ohodnocení, ale i z přístupu k daným oborům a předmětům. Ačkoli zájem žáků o veřejné dění je důležitý, k výuce občanské výchovy se běžně přistupuje jako k nadbytečnému, vedlejšímu předmětu. To dopadá i na vyučující. Stejný princip se ale týká i často nenáviděné matematiky. Se spolužáky z iniciativy Stužák se Barbora snaží některé méně oblíbené předměty učit zábavnější formou.

„Učitelé by měli být motivováni, aby se o svůj obor zajímali, vyhledávali si možnosti, jak přitáhnout studenty,“ říká Barbora Urbanová z iniciativy Stužák. Se spolužáky napříč vysokými školami nabízí možnost jak některé, podle ní neoblíbené předměty, zatraktivnit. Vysokoškoláci, kteří se zapojili do Stužáku přijíždí na střední školy a vysvětlují žákům své „nově nabité znalosti“ z pozice přátelského, jen o pár let staršího kolegy. Kromě výuky tak podle Barbory vzniká prostor pro zajímavou diskuzi, kde se střetávají názory učitelů, studentů a žáků. Z pozice vysokoškolského studenta si mohou dovolit přátelštější přístup, ale také přiznat, že některé odpovědi na dotazy žáků nevědí, že je ještě neprobírali.

Sociologii, ekonomii, politologii nebo marketing vyučují hravými metodami. Snaží se rozbít frontální způsob výuky a využívají různé formy simulací, například soudního jednání. Žáci by tak měli pochopit nejen teorii a propojení do praxe, ale především se pro společenské obory nadchnout. „Vždycky jsem se snažila vysvětlit, že z mého pohledu je zájem o veřejné dění nebo politiku absolutně přirozený,“ doplňuje Barbora. Přestože se snaží udělat hodiny zábavnější, nemá ráda rozdělování na formální a neformální vzdělávání. „To, že chcete nějakým způsobem ozvláštnit výuku, tak to hned nemusíte označovat jako neformální vzdělávání,“ vysvětluje studentka VŠE a doplňuje, že některá témata se jinak než před tabulí učit nedají.

Poslechněte si celý pořad!