Šest genderů v Talmudu? Je to složitější, říká antropoložka

29. srpen 2021

Timea Crofony je právnička a kulturní antropoložka, která se zabývá mimo jiné tématem genderu a feminismu v židovské náboženské tradici a specificky pak v ortodoxním judaismu. V debatách o genderovém spektru a identitách se v poslední době jako argument proti představě tradičních a jednoznačných dvou genderů příležitostně objevují i zmínky o Talmudu a šesti genderových kategoriích, které popisuje. Odpovídá to realitě?

Crofony vyzývá k opatrnosti: Talmud skutečně popisuje šest různých kategorií, ale jde o tělesné znaky, nikoli o gender v dnešním smyslu. Dávným rabínům šlo naopak o to, jak i lidi s nejednoznačnými biologickými znaky v konkrétních situacích zařadit mezi muže nebo ženy.

V současných queer židovských studiích se s tímto talmudickým zdrojem nicméně pracuje s přiznanou kreativitou a slouží jako inspirace pro emancipační teologii.

Jak je to obecně s genderem v judaismu? Je možné hlásit se k feminismu a zároveň k ortodoxnímu židovství? A je Hospodin muž? Poslechněte si celý pořad!

autoři: Jan Škrob , Petr Wagner
Spustit audio