Techno je nový folklór. Polský básník Szczepan Kopyt do něj míchá angažovanou poezii

7. březen 2019

Szczepan Kopyt je polský básník a hudebník. Potkal jsem ho v Bratislavě na čtení jeho nové sbírky poezie Čítanka pro pracující třídy, která vyšla ve skvělém slovenském překladu Kristýny Karabové. Jeho básně byly také publikovány v češtině v časopisech A2 nebo Psí víno. V rozhovoru jsme mimo jiné řešili i to, jak Kopyt svou angažovanou poezií často vyvolává rozpaky mezi čtenáři, kteří bývají zaskočeni jeho přímočarým zápalem pro komunismus.

„Vyrostl jsem v atmosféře sociální kritiky nového liberálního režimu. Myslím, že za můj levicový postoj jsou zodpovědní mí rodiče a taky éra antiglobalismu, punkové hnutí a třídní vědomí v popkultuře. Ty pro mě byly vždy stejně zajímavé jako lesklý povrch popkultury. Četl jsem články od Marxe, Malatesty a Kropotkina. Byl jsem také velmi podezřívavý k antipolitickým a náboženským ideologiím. To mě přimělo studovat filozofii. Myslím, že jsem byl prvním člověkem po roce 1989, který napsal diplomovou práci o Marxově politické filozofii,“ vypráví o genezi svých názorů Szczepan.

Pochází z postkomunistické země, a tak jsem se ho také ptal, jak se staví ke sdílené historii bývalého východního bloku. „V rozhovoru pro deník Gazeta Wyborcza jsem řekl, že jsem ne-heterodoxní komunista. Nejsem ortodoxní ve stylu leninismu-stalinismu, který známe ve střední a východní Evropě. Na druhé straně nesouhlasím s mnoha módními anarchisty. Jako komunista musíte kritizovat éru mezi léty 1945 až 1989, stalinistický teror a tak dále. V dnešní době by se marxističtí komunisté neměli omezovat na historické debaty,“ tvrdí básník.

Původně začínal jako hudebník a až po kontaktu se současnou polskou poezií a básníky, jako jsou Jacek Podsiadło a Marcin Świetlicki, se začal více zajímat o poezii. Jeho tvorba je však stále silně spojena s hudbou. Jako baskytarista hrál v polském projektu Mazut a později založil duo Kopyt / Kowalski, které v roce 2011 vydalo svou první desku nazvanou Buch. Hudba na albu je zvláštní směsicí rocku a elektroniky a je převážně strukturovaná kolem Szczepanova hlasu a poezie. Další alba nazvaná KIR a KONEC jsou již trochu více posunutá směrem k hudbě „post-rockového dua s folkovými melodiemi“.

Szczepanovo čtení v Bratislavě bylo speciální tím, že svou poezii přednášel do techna, které zároveň živě produkoval. Použití techna jako pozadí, do kterého Szczepan rytmicky umístil své deklamativní čtení, dělá jeho projev více expresivním a naléhavým, aniž by působil uměle. Jeho nejnovější hudební projekt Cult of Hips se věnuje právě produkci techna. „Techno se objevilo jako elektronická hudba černé dělnické třídy. Je jako nový folklór. Používá nejnovější výrobní prostředky, shromažďuje dělnickou třídu pro společenské zážitky, organizuje jejich volný čas. Dokážete si představit lepší médium a poselství pro komunistického umělce?“ ptá se mě Szczepan.

Jeho básnickou sbírku Čítanka pre pracujúce triedy vydalo slovenské vydavatelství Literární bašta. Hudbu dua Kopyt / Kowalski nebo Cult of Hips si můžete poslechnout na Bandcampu.

V rozhovoru jsme diskutovali i o tom, proč se podle Szczepana bude poezie budoucnosti objevovat na nečekaných místech, ve filmech, v techno klubech, na ulicích, a bude víc a víc spojena s živým mluveným slovem než s jejími erudovanými kořeny. Poslechněte si nejnovější díl Východisek.

EN

Szczepan Kopyt is a Polish poet and musician. I met him in Bratislava on a reading connected to the release of his new collection of poetry called Čítanka pre pracujúce triedy (A reader for the working classes) in the excellent translation from Polish by Kristýna Karabová. Some of Kopyt’s poetry translated by Bara Gregorová or Ondřej Zajav was already published in the Czech republic in magazines A2 or Psí víno.

Kopyt’s highly political poetry is often met with surprise amongst readers who are startled by his openly communist political stance.

I grew up in a atmosphere of social critique of the new liberal regime. I think my dad and mum are responsible for my leftist attitudes. Also the antiglobalist era, punk movement and class consciousness in pop culture were always interesting for me as the shiny surface of current bands and culture. I was reading articles by the likes of Marx, Malatesta and Kropotkin but also being very suspicious of antipolitical and religious ideologies. This made me study philosophy and I think I was the first person after 1999 to write a master's thesis about Marx's political philosophy.

I asked Szczepan how he relates to the shared history of the former East bloc as a person born in a post-communist country.

In the polish newspaper Gazeta Wyborcza I said that my position is non-heterodox communist. It does not mean I am orthodox in a Leninist-Stalinist style we have known in Central and Eastern europe. But i don’t agree with many fashionable anarchist and, politicaly speaking, pointless positions. I think as a communist one has to criticize the 1945-1989 era, the Stalinist terror and so on, but with our critical tools. Being Marxian communist nowadays we should not be reduced to historical debates. We have to organize a new transnational class war for the future of our planet and global working classes. I think culture is one of our front-lines of this war.

Szczepan started as a musician and became more interested in writing only after discovering modern Polish poetry of the likes of Jacek Podsiadło and Marcin Świetlicki. His artistic output is still strongly connected to music – he was a bass guitar player in the band Mazut and later started the duo Kopyt / Kowalski. Their debut record Buch from 2011 is a idiosyncratic mixture of electronic and rock music that is mostly structured around Szczepan’s voice and his poetry. Later records of the duo, albums KIR and KONIEC sound more like a “post-rock duo with folk melodies”.

Kopyt / Kowalski

Szczepan’s reading in Bratislava was special in the way how Kopyt read his verses into techno music he produced live on stage. Techno as the backdrop for Szczepan’s poetry has elevated the later and made Kopyt’s reading much more  expressive and urgent without making him look like he’s acting. Kopyt’s new musical endeavor called Cult of Hips is focused on producing techno:

Techno appeared as the electronic music of the black working class. It is like a new folklore. It is self-conscious of using the newest means of production, it is gathering the working class for their social experience in free time, it is organizing leisure. Can you imagine a better medium for a communist artist ?

According to Szczepan, the poetry of the future will “appear in unexpected places, in movies, techno clubs, on the streets. It will be more and more connected with spoken word than with erudite roots.”. You can read the Slovak translation of his poetry in the collection of poems called Čítanka pre pracujúce triedy that was released by the publishing house Literárna bašta. Music of the duo Kopyt / Kowalski or the project Cult of Hips can be listened to online.

autor: Peter Gonda
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.