Tóra, atentát na Jicchaka Rabina a atomový holokaust. O biblickém kódu se světoznámým matematikem Elijahu Ripsem

Elijahu Rips při návštěvě Prahy
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Elijahu Rips při návštěvě Prahy

V Hergot!u jsme tentokráte přivítali izraelského matematika Elijahu Ripse. Pokud je jméno tohoto matematika u nás někomu známé, tak pravděpodobně v souvislosti s jeho protestem proti okupaci Československa v roce 1968. Na svůj tehdejší čin inspirovaný Janem Palachem přijel letos po padesáti letech zavzpomínat do Prahy. Při té příležitosti jsme s ním natočili rozhovor o tzv. biblickém kódu. Má jít o informace ukryté v Tóře, o jejichž existenci je Rips skálopevně přesvědčen.

Elijahu Rips je fascinující osobnost. Na matematicko-fyzikální fakultu byl pro svůj talent přijat již jako patnáctiletý. O pět let později, 13. dubna 1969, se po vzoru Jana Palacha polil benzinem a zapálil u Památníku svobody v centru Rigy. Protestoval tak proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do Československa. Kolemjdoucí jej však uhasili. Byl vězněn a odsouzen k psychiatrické léčbě. Osvobozen byl na jaře 1971. Společně s rodinou se mu roku 1972 podařilo přestěhovat do Izraele. Zde se mu o pár let později dostala do rukou kniha, která v něm zažehla zájem, jenž trvá dodnes. Tato kniha obsahovala práci rabína Weissmandla, který se na počátku 20. století pokoušel hledat skryté informace v Tóře. Na tuto snahu se Rips rozhodl navázat a využít k tomu veškeré své vědecké znalosti.

Fotografie Elijahu Ripse po zatčení v roce 1969

Dnes je tento světoznámý matematik přesvědčen, že spolu se svými kolegy vědecky potvrdil existenci skrytých informací, které se mají nacházet v prvních pěti knihách hebrejské bible. Toto tvrzení by nebylo nijak odvážné, kdyby se ovšem nemělo jednat také o informace týkající se významných událostí novodobých světových dějin. Pokud by tyto závěry byly správné, znamenalo by to, že Tóra „vidí do budoucnosti“. S přesvědčením, že tomu tak je, se na jaře roku 1994 obrátil na Ripse americký novinář Michael Drosnin. „Byl jsem na návštěvě jednoho profesora na Columbia University v New Yorku. Michael Drosnin se se mnou setkal, aby mi ukázal tabulku s kódovaným textem z Tóry. Stálo v něm jméno Jicchak Rabin, které se křížilo s textem ‚atentátník spáchá atentát‘. Drosninův závěr byl, že text mluví o možném atentátu na Rabina,“ vzpomíná Rips. V následujícím roce byl tehdejší izraelský premiér Jicchak Rabin zavražděn pravicovým extremistou. Drosnin ovšem přišel i s předpověďmi, které se nenaplnily. Jednou z nich je událost, kterou nazval atomovým holokaustem, měla údajně nastat v roce 2006.

Proč se podle Ripse některé předpovědi vyplnily a jiné ne? Nejsou nalezené kódované informace v Tóře pouze dílem náhody? Na základě čeho zastánci biblického kódu rozlišují své nálezy na náhodné a nenáhodné? Nejde nakonec jen o víru? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, pusťte si celý Hergot!