Východiska: Arma Agharta a litevský underground

25. listopad 2014

Keď sme plánovali cestu do Pobaltia, väčšinou sa odporúčania na hudobné kontakty zjednotili v jednom mene – Arma Agharta. Arma už roky organizuje koncerty a festivaly, má sólové aj kolaboratívne hudobné projekty, napríklad so známym litovským skladateľom a zvukovým umelcom Arturasom Bumšteinasom, vydáva kazety na vlastnom labeli, atď. Je de facto jedným z motorov avantgardnej scény v Pobaltí. Žije a pracuje v hlavnom meste Litvy Vilniuse, kde sme sa s ním stretli počas práve prebiehajúceho festivalu SOTU (Sounds of the Underground), ktorý organizoval. Okrem tejto akcie v meste prebiehali zároveň aj ďalšie veľké hudobné podujatia – Vilnius Music Week a festival LOFTAS, čo je celkom slušné skóre pre iba polmilionovú metropolu. Festivalu SOTU predchádzala akcia Vilnius Noise Week, ktorú založil v roku 2012 ako undergroundovú antitézu oficiálnemu Vilnius Music Week.

Arma sa na scéne pohybuje už viac ako dekádu. Ako vníma momentálnu litovskú undergroundovú scénu? “Väčšina umelcov, ktorí tu teraz aktívne fungujú, sú tí, ktorí tu už boli pred desiatimi rokmi. Nie sú vidieť nové talenty, hlavne v experimentálnej scéne,” hovorí. V jeho vlastnej hudobnej tvorbe ho fascinuje príroda a jej mystická, ritualistická atmosféra, ktorú prenáša na pódium. Najviac to bolo zrejmé v jeho projekte Bruzgynai. Momementálne sa však venuje hlavne projektu pod vlastným menom. “To je viac menej taká zvuková performance. Ako zdroj používam staré syntetizátory a nástroje trebárs z éry Sovietskeho zväzu.” A aké sú jeho plány do budúcnosti? “Niekedy mám pocit, že vkladám príliš mnoho energie do všetkého a nedostávam dosť spätnej väzby. Možno by som mal na chvíľu prestať a zistiť, ako sa veci majú bez mojej intervencie.”

Viac informácií, ako aj aktualizovaný zoznam litovských hudobných projektov nájdete na adrese: http://www.arma.lt/.

EN
Arma Agharta and the Lithuanian underground

When we were planning our trip to the Baltics, most of the advice we had received pointed to one person – Arma Agharta. Arma has been organising concerts and festivals, has solo and collaborative music projects, for instance with the famous Lithuanian composer and sound artist Arturas Bumšteinas, releases tapes on his own label, etc. He is one of the movers and shakers of the avantgarde scene in the Baltics, living and working in Lithuania's capital Vilnius, where we met him during the then ongoing festival SOTU (Sounds of the Underground), which he organised. Apart from this, other two large music events had been taking place in the city - Vilnius Music Week and the festival LOFTAS, which is a no mean feat for a city of half a million. Before SOTU, Arma established the Vilnius Music Week in 2012, as an underground antithesis of the official Vilnius Music Week.

Arma has been active in the various fields of music for more than a decade. How does his view the contemporary Lithuanian underground scene? “What you see now here is that those artists who were doing music ten years ago, are still making it, but there are not so many newcomers, especially in this weird experimental music scene,” he says. In his own work, nature fascinates him, her mysterious, ritualistic atmosphere, which he transfers onto the stage. This was most obvious in one of his former projects Bruzgynai. “That was a kind of sound art performance, where as a sound source, I used old synthesizers, some gear from Soviet Union era, also my voice and body and did some action.” And what about his future plans? “Sometimes I feel I do put too much energy into everything and don't get enough feedback, so I think maybe I should stop for a while, and see how things are going without my intervention.”

Tento príspevok vznikol s podporou Nadácie Intenda.

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio