Východiska: Csaba Kalotás a súčasná maďarská filmová hudba

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03527930.jpeg

Csaba Kalotás je maďarský hudobník, fotograf a skladateľ filmovej hudby. Dlho pôsobil v úspešnej maďarskej skupine Realistic Crew.

“Hrávali sme aj na festivaloch ako je napríklad Glastonbury. Ja osobne som ale vystupovanie nemal rád. Skladanie hudby do filmu je aj o tom, že vypustíte svoje ego. Na úžitkovom umení sa mi páči to, že realizujem predstavy druhých vo svojom obore,” hovorí. V poslednom čase sa však venuje tvorbe filmovej hudby a fotografii. Pracoval na množstve celovečerných snímok, seriálov aj krátkych filmov, spomeňme napríklad Fekete kefe (v Čechách prekladaný ako “Kominická štětka”), Transmission atď.

Momentálne taktiež točí svoj vlastný abstraktný film s názvom Accretion. “Accretion natáčam, strihám a zvučím sám. Mám rád astrológiu a chcel som o tom urobiť film. Vzniká už dlhšiu dobu a ide to pomaly. Jeho cieľom je predstaviť slnečnú sústavu formou vesmírnej opery. Je to taký image film, 40-minútové cestovanie.“

Csaba Kalotás And Contemporary Hungarian Film Music

Csaba Kalotás is a Hungarian musician, photographer and film score composer. He was a member of the successful Hungarian band Realistic Crew. “We even played at festivals such as Glastonbury, but I didn't really like performing. Composing film music is about letting go of the ego. I like the fact that in applied arts, I can materialise the ideas of others in my field,” he says.

Recently, he's been focusing on film music and photography. He has worked on a number of feature films, series and short films, for instance Fekete kefe (Black Brush) or Transmission. Currently, he is working on his own abstract film called Accretion. “I've been shooting, editing and making music in this film alone. I like astrology and wanted to make a film about it. It has been in process for a while already. The objective is to present the solar system as a space opera. There are no actors or text there. It's an image film of sorts, a 40-minute journey.”

Link:
www.behance.net/cskalotas