Východiska: Jonáš Gruska a zvuky terénu

4. červen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03400572.jpeg
0:00
/
0:00

Jonáš Gruska je slovenský zvukový umelec a spolumajiteľ labelu LOM, ktorý zastrešuje slovenskú aj zahraničnú experimentálnu hudobnú tvorbu. Študoval na Inštitúte Sonológie v holandskom Hágu. Okrem vlastnej tvorby sa v posledných rokoch začal venovať aj nahrávaniu zvukov v teréne, tzv. field recordings.

V rámci svojho labelu naštartoval novú sériu zameranú práve na túto zvukovú oblasť zvanú Fields, ktorá zahŕňa rozmanité manifestácie terénnych nahrávok, od exotických zvukov nahratých v Indii až po zvuky vzduchotechniky a opustených tovární z rusko-čínskeho pohraničia. “Súvisí to s tým, že som sa o to začal viac zaujímať a nahrávať. Podľa mňa je dôležité nepozerať sa na to ako vyslovene na hudbu alebo hudobné diela, ale možno to skôr reflektovať z dokumentárneho hľadiska,” hovorí Gruska.

Aktuálne v rámci série vyšiel album terénnych nahrávok s názvom Iron Skeletons Jana Ryhalského pochádzajúceho z rusko-čínskeho pohraničia. “Tento album bol nahrávaný geofónmi, čo sú zariadenia na snímanie otrasov pôdy a používajú sa hlavne na priemyselné účely. V poslednej dobe ich terénni nahrávači začali využívať na nahrávanie otrasov budov a rôznych štruktúr. Vedia zaznamenať nami nevnímateľné zvuky.”

Links:
https://zvukolom.bandcamp.com

VÝCHODISKA: JONÁŠ GRUSKA AND THE ART OF FIELD RECORDING

03400571.jpeg

Jonáš Gruska is a Slovak sound artist and co-founder of the LOM label which is an umbrella for Slovak and international experimental music. He studied at the Institute of Sonology in The Hague. Aside from his own sound creation, in the last few years, he's devoted his attention to field recordings. Gruska also inaugurated a sublabel dedicated to his passion called Fields, which encompasses various manifestations of the art of field recording – from exotic sounds recorded in India to the sounds of ventillation systems to abandoned factories in Chinese-Russian border. “It is connected to the fact that I've became more interested in this field and also started to record more. I think it's important not to consider it as music per se, but rather reflect on it in a documentary way.” says Gruska.

The latest release on his label is a field recordings album called Iron Skeletens by Jan Ryhalsky. “This album was recorded with geophones, gadgets for recording earth vibrations, mostly used for industrial reasons. Lately, they have become popular with field recorders who started to use them for recording vibrations of buildings and various structures. Thus, they are able to document inaudible sounds.”

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio