Východiska: Katapultov retrofuturistický Powerflex

18. červen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03411039.jpeg
0:00
/
0:00

Umelecký vývoj poľského hudobníka Wojteka Rusina je pozoruhodný. Od excentrických polôh pripomínajúcich nemeckého performera Felixa Kubina, cez zvukové experimenty a konceptuálne albumy o zvieratách až po jeho súčasnú podobu – retrofuturistickú elektroniku.

Prednedávnom mu na rešpektovanom americkom labeli Olde English Spelling Bee vyšiel album Powerflex. Práve o ňom sme sa rozprávali cez Skype z jeho britského domova v Bristole. “Sú to pesničky, na ktorých som testoval svoj hlas v rôznych hudobných kontextoch. Takže tam máte veci, ktoré znejú ako electro alebo Detroit, ale tiež tracky, ktoré sú industriálnejšieho charakteru ala Nitzer Ebb,” hovorí Wojtek Rusin.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-jmFkozE_ac" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Powerflex je album, ktorý tematicky čerpá z minulosti a nezakrýva svoje referencie. Napriek tomu Wojtek Rusin nie je zástancom nostalgických lofi hudobných techník. Podľa neho je dôležité aj v undergroundovej hudbe využívať HD technológie, ktoré sa nelíšia od tých, ktorými operuje hudobný mainstream.“Keď sa pozriete na obal, má istú retrofuturistickú náladu. Hudobne možno smeruje do minulosti, do osemdesiatych rokov, ale štýlovo má veľmi súčasný, sterilný zvuk. Je jasné, že vznikol na laptope”

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1209017377/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://oesbee.bandcamp.com/album/powerflex">Powerflex by Katapulto</a></iframe>

KATAPULTO'S RETROFUTURISTIC POWERFLEX

The creative development of the Polish musician Wojtek Rusin is remarkable. From eccentric guises reminding of the German performer Felix Kubin, through sound experiments and conceptual albums about animals to his current artistic persona – retrofuturistic electronics. Recently, he released a new album called Poweflex on the respected US imprint Olde English Spelling Bee. On the occasion of its release, we spoke over Skype from his adopted UK home in Bristol.

“These are just songs in which I was testing my voice in different musical contexts. So you have some stuff which sounds very electro, Detroit, then there are songs which are a bit industrial and sound like Nitzer Ebb,” says Wojtek Rusin.Powerflex is an album, which thematically draws from the past and doesn't hide its references. In spite of it, Wojtek Rusin is not an advocate of nostalgic lofi music techniques. According to him, it is important also in underground music, to utilise HD technologies, which are not dissimilar to those used by the music mainstream. “If you look at the cover, there's this retrofuturistic vibe about it maybe. Musically it refers a bit to the past and the 80s, but it's also very contemporary, it sounds very sterile and laptop.”

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio